Mama problemik z panelem sterowania


(Lokas007) #1

mama windowsa 2000 i jest taka akcja ze poznikały mi programy w panelu sterowania w dodaj usun programy wogule nie mama tam ich na liscie jest tylko pare wiecie czym to mzoe byc spodwodoawane???


(JNJN) #2

Podejrzewam że toczyłeś ostrą walke ze szkodnikami.

Przeskanuj kompa jeszcze raz tym.

Pobierasz programy, instalujesz i robisz im uaktualnienie bazy wirusów i sprawdzasz obowiązkowo system wszystkimi tymi programami.

Ad-aware SE Personal 1.05

http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=107&t=55

CWS

Spybot 1.3


(Musg) #3

podaj nam log:

http://www.klitetools.com/MM/HijackThis.zip


(Lokas007) #4

trzymaj loga a toczylem toczyłem masz racje pomocy bo nie wiem co mama robic???

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:49:41, on 2005-04-17

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kavmm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\system32\stisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kav.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\anvshell.exe

C:\PROGRA~1\Myszka\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\internat.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Programy\Programy Do Komunikacji\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\INTERN~1\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Dabrowski Lukasz\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\Programy\PRC0EA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] anvshell.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\Myszka\Amoumain.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kavmm.exe

O23 - Service: ASUS Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe