Marginesy w wordzie


(dao) #1

jak ustawić marginesy przy drukowaniu w wordzie tak by szerokość marginesu była jednakowa lecz na przemian lewego i prawego, chodzi w praktyce o to by zszywając kartki tekst był zawsze w takiej samej odległości od miejsca połączenia kartek dokładnie tak jak w książce.


(goomish) #2

Ustawienia strony -> Marginesy -> sekcja Strony ->Wiele stron -> Karta składana jak książka. Wielkość marginesu regulujesz zmieniając wartość przy opcji 'Wewnętrzny'.