Masa Pop-upów i innego dziadostwa (log)

Cały czas skanuję system ad-aware, spy botem, windows defenderem a po każdym uruchomieniu komputera mam zmienioną strone startową, wyskakują mi pop-upy i do IE dodaje mi ToolBar888. Strasznie denerwujący problem :evil: Proszę o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:57:21, on 2006-07-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\outlook\outlook.exe

C:\dfndrd_5.exe

C:\Program Files\Common Files\{A420066C-0380-1045-0920-010613200030}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\svchostsys\svchostsys.exe

C:\WINDOWS\RACLE~1\winword.exe

C:\Program Files\??sks\msdtc.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\WINDOWS\SmFudXN6IFNrb3dyb24\command.exe

C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Janusz\Pulpit\HijackThis.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56626&homepage=http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: ToolBar888 - {CBCC61FA-0221-4ccc-B409-CEE865CACA3A} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] e:\Programy\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnmd_5.exe

O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\dfndrd_5.exe

O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\kybrdd_5.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [sys_up1] C:\Program Files\Common Files\svchostsys\svchostsys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Rsuc] "C:\WINDOWS\RACLE~1\winword.exe" -vt yazr

O4 - HKCU\..\Run: [Pse] C:\Program Files\??sks\msdtc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Fotosik Toolbar - {25F97EB4-1C02-45BA-BA0C-E67AACE64D4A} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fotosik Toolbar - {25F97EB4-1C02-45BA-BA0C-E67AACE64D4A} - (no file)

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\Programy\ICQLite\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\Programy\ICQLite\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126292591957

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{68C82D89-4CD6-4628-975F-66367A2508EC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{949B78BB-32B0-4AB7-89CB-38E44FADB235}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll C:\WINDOWS\system32\msiexec.dll

O20 - Winlogon Notify: Run - C:\WINDOWS\system32\n46q0ej5eho.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SmFudXN6IFNrb3dyb24\command.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

W dodaj/usuń odinstaluj ToolBar888

start>>>uruchom>>>services.msc>>zatrzymaj i wyłącz usługę Command Service

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners