Masa toolbarów i reklam, wolne działanie


(arczi1000) #1

Dobry wieczór, bardzo proszę o pomoc w przywróceniu komputera do normalnego życia.


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-4036421218-1112808096-3034113340-1000\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2006.0314\amd64] => C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2006.0314\amd64"
HKU\S-1-5-21-4036421218-1112808096-3034113340-1000\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2006.0314] => C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2006.0314"
HKU\S-1-5-21-4036421218-1112808096-3034113340-1000\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2015.0811\amd64] => C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2015.0811\amd64"
HKU\S-1-5-21-4036421218-1112808096-3034113340-1000\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2015.0811] => C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Monika&Wojtek\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2015.0811"
AppInit_DLLs-x32: c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files => "c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files c:\program files" File Not Found
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - No File
Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - No File
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1420033526&from=cor&uid=ST3250410AS_6RY2XJMEXXXX6RY2XJME"
S1 ccnfd_1_10_0_5; system32\drivers\ccnfd_1_10_0_5.sys [X]
S3 cpuz134; \??\C:\Users\MONIKA~1\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\1887373585
Task: {12BFB529-DAB3-4374-B68F-78D14CBF852D} - System32\Tasks\{77D3BCCD-7B01-4FC7-A1FA-A73D17CAC128} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.20.0.104/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {7993D238-5AE3-44CA-B5E0-74C756F478D3} - System32\Tasks\{46A7055E-69E7-46AD-82C9-A1DDF9D31BBD} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.20.0.104/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {91062D8A-2B89-4AAB-A97C-5464AB02C7C1} - System32\Tasks\{F5076402-5B99-4EE8-9C09-F18589A7A330} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.20.0.104/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {98713068-509A-442A-8226-0C4B28307651} - System32\Tasks\{DA734B25-67F4-4657-9BFC-72609146B8E2} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.20.0.104/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {D1AAD4CA-E61A-4B28-B087-AD322F7C98F5} - System32\Tasks\{C1DD742A-04AB-47C0-B6B5-BF30BB93F60D} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.3.73.105.457/pl/abandoninstall?page=tsWLM
Task: {D2EBCE60-C7DF-4C41-9924-EAF079C8FA1B} - System32\Tasks\{90B6A93A-A43B-4BE3-B37C-9E26D0F13B73} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.20.0.104/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {DAC5A6F3-35AB-4CBD-83A3-32F720288CFA} - System32\Tasks\{DF59C725-6F63-4805-A3E5-EA52A6467F89} => pcalua.exe -a F:\setup.exe -d F:\
Task: {F98ACA49-76C7-4E84-B980-431074DAB496} - System32\Tasks\{7CF8D295-DEB7-4905-94C6-15CC8E2EDF1A} => pcalua.exe -a "C:\Users\Monika&Wojtek\Downloads\wlsetup-web (1).exe" -d C:\Users\Monika&Wojtek\Downloads
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.