Maskarada - Debian


(Matspix) #1

Witam, mam problemy z udostępnieniem internetu: niby wszystko jest ok - ale jednak.

root@pc:~# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:D0:09:63:92:D3

     inet addr:192.168.1.16 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

     inet6 addr: fe80::2d0:9ff:fe63:92d3/64 Scope:Link

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000

     RX bytes:20502 (20.0 KiB) TX bytes:15845 (15.4 KiB)

     Interrupt:11 Base address:0xd400


eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:06:4F:00:72:FE

     inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0

     inet6 addr: fe80::206:4fff:fe00:72fe/64 Scope:Link

     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000

     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

     Interrupt:3 Base address:0xaf00


lo Link encap:Local Loopback

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0

     RX bytes:100 (100.0 b) TX bytes:100 (100.0 b)

Plik /etc/network/interfaces

# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback


# The primary network interface

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet dhcp


# LAN

allow-hotplug eth1

iface eth1 inet static

address 192.168.2.1

netmask 255.255.255.0

network 192.168.2.0

broadcast 192.168.2.255

A to plik, który udostępnia internet z eth0

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward


iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 192.168.1.16

Jednak po uruchomieniu go wyświetla się:

host:/etc/network# /etc/init.d/firewall

: Nie ma takiego pliku ani katalogu/sys/net/ipv4/ip_forward

'ptables v1.3.6: Bad IP address `192.168.1.18


Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

(Kaka') #2

matspix

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę więc zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tą stroną oraz tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku EDYTUJ , tak aby mówił konkretnie o problemie. W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika.