Matura ustna a amnestia?


(Bwatras) #1

Odpowiedzcie mi na kilka pytań:

  1. Czy mature ustną obejmuje amnestia?

  2. Jeśli obejmuje czy ta amenstia wtedy obejmuje cały przedmiot? Czy tylko jego czesć np. tylko ustną część lub tylko pisemną

  3. Ostatnio słyszałem, że matura ustan nie musi byc zdana aby dostać się na studia. Podobno to zależy od uczelni! Zawsze myślałem że jak sie nie zda matury ustnej to wszystko przepada i trzeba poprawiać za rok aby studiować!

Więc jak to jest...?


(Persifall) #2