Media player clasic


(Dzioszek) #1

jak otworzyc napisy w Media player clasic ??


(Bunio) #2

Gdy masz już włączony film, to wciśnij kombinację Ctrl+L

Możesz też File > Load Subtitle. :slight_smile:


(Gutek) #3

W menu “View” / “Options” w drzewku po lewej trzeba wybrać “Output” wtedy po prawej będa opcje wyjścia wyświetlania. Osobno dla DirectShow, RealMedia, QuickTime i WMR7/9. Trzeba wybrać te, które oznaczone są dwiema gwiazdkami. Uruchomić jeszcze raz odtwarzanie i gotowe. Domyślnie jest ustawione “Overlay” (“System Default” to właśnie Overlay) na któym nie działa wysietlanie napisów.


(Dzioszek) #4

ok problem rozwiazany dzieki :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: