Menadżer zadań nie wyświetla nazwy użytkwnika


(mb2707) #1

Tak jak w temanie choc we widoku jest zaznaczona opcja nazwa użytkownika.

System XP


(Chillout) #2

%5C/viewtopic.php?f=13&t=102344


(mb2707) #3

Nie mogę uruchomić usługi terminalowe

c71057d1466b8ef4.jpg

po prubie uruchomienia dzienników wydajności jest ten sam komunikat.