Menu kotekstowe- wyślij do moje dokumenty znikło


(Fratron1) #1

Jak przywrócić tą opcje w menu kontekstowym?


(ybu) #2

Aby dodać miejsce docelowe do menu Wyślij do, należy dodać skrót do folderu SendTo. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  2. W polu Otwórz wpisz polecenie sendto, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Dodaj miejsce docelowe, wykonując jedną z następujących czynności:

• Korzystając z przeciągania i upuszczania, przenieś żądany element do folderu SendTo. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Utwórz skróty tutaj.

— lub —

• W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.

Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora tworzenia skrótu.

W folderze SendTo zostanie utworzony nowy skrót, który zostanie wyświetlony w menu Wyślij do.

UWAGA: Aby otworzyć folder SendTo, można również wykonać następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

  2. Dwukrotnie kliknij dysk, na którym jest zainstalowany system Windows (zazwyczaj jest to dysk C, chyba że w komputerze jest więcej dysków).

  3. Jeśli po otwarciu dysku nie są wyświetlane elementy, w obszarze Zadania systemowe kliknij polecenie Wyświetl zawartość tego dysku.

  4. Kliknij dwukrotnie folder Documents and Settings.

  5. Dwukrotnie kliknij folder użytkownika, którego menu SendTo chcesz zmienić (zazwyczaj własny).

  6. Kliknij dwukrotnie folder SendTo.

  7. Folder SendTo jest domyślnie ukryty. Jeśli folder nie jest widoczny, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie na karcie Widok kliknij polecenie Pokaż ukryte pliki i foldery.

UWAGA: Jeśli chcesz dodać lokalizację do menu SendTo innych użytkowników komputera, nie musisz powtarzać tych kroków; możesz skopiować skrót do folderów SendTo innych użytkowników.


(Fratron1) #3

Dzięki "ybu" za pomoc. Teraz wszystko gra.