Menu start i wyłączanie


(Guahira) #1

Vista Business Pl.

Menu start i guziki do wyłączania.

Przycisk z ideogramem znanym na całym świecie jako "wyłącz" w rzeczywistości nie wyłącza komputera ale go utrzymuje w stanie niskiego poboru energii.

Jest tylko jeden przypadek, kiedy ten przycisk wyłączy maszynę- kiedy pobrane zostały aktualizacje. Wtedy i tylko wtedy po naciśnięciu tego przycisku i po zainstalowaniu aktualizacji komputer zostanie wyłączony.

Następny jest przycisk "Zablokuj", a dalej strzałka z rozwijalną listą: przełącz, zablokuj, uruchom ponownie, wstrzymaj, zamknij, wyloguj.

Z tego całego śmietnika potrzebuję tylko wyłącz (zamknij) i uruchom ponownie. W konsoli (gpedit.msc) udało mi się jedynie wywalić "wyloguj".

Czy jest jakiś sposób na całą resztę zbędnych przycisków?


(mktos) #2

Panel Sterowania -> Opcje zasilania -> edytuj plan -> zaawansowane -> przyciski zasilania i pokrywa (albo podobnie). Tam może edytować co ten przycisk w menu start ma robić, niekoniecznie Sleep.


(system) #3

Owszem, w Panel sterowania - Opcje zasilania - Wybierz działanie przycisku zasilania, można wybrać, co niby ma się dziać po kliknięciu na przycisk, który normalnie oznacza "zamknij". Ja też mam tam opcję ustawioną na "zamknij", a faktyczie powoduje to jedynie przełączenie komputera w stan oszczędnego użycia energii.


(Mateuszd) #4

Poszukaj ja tam takich scesji z guzikiem nie robiłem.


(Briho) #5

Jeśli ktoś chce zamiast przycisku Sleep w menu start mieć przycisk zamykania systemu, to należy wybrać kolejno:

Panel sterowania > System i konserwacja > Opcje zasilania > z menu po lewej stronie - zmień moment przejścia komputera w tryb uśpienia > Zmień zaawansowane ustawienia zasilania > Przyciski zasilania i pokrywa > Przycisk zasilania w menu start > Ustawienie: Zamknij.