Menu w simpleviewer

Jak można zrobić menu w Simpleviewer? Tak aby na samym początku można było wybrać jaką galerię chce się włączyć…