Milo spam killer 0.7.0


(Dusster) #1

Czy ten program współdziała z programami typo Outlook czy całkowice go zastępuje?


(Golden Finger) #2

Współdziała, nie zastępuje.

:okulary: