Mnóstwo połączeń smtp w netstat


(Kontakt) #1

Przede wszystkim witam wszystkich forumowiczów, gdyż jest to mój pierwszy post. Mam pewien problem z komputerem, do tej pory jakoś sobie radziłem z takimi "cudami" ale teraz moje pomysły się skończyły.

Po uruchomieniu komputera w cmd po wpisaniu netstat -b mam mnóstwo połączeń smtp kierujących się na różne adresy i domeny. Wszystkie połączenia wykonuje plik services.exe, nie można zabić procesu, gdyż jest on krytyczny dla systemu. Skanowanie NOD32 nic nie wykrywa, spybot też nic nie znalazł. Po zablokowaniu services.exe w Firewallu możliwe jest przeglądanie internetu i odbieranie poczty, w innym wypadku całe łącze jest zapchane. Myślę że jakoś nieswiadomie mój komp stał się maszynką do spamowania, tylko jak to wywalić ??

Logi z hiijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 07:14:36, on 02-06-2010

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

G:\NOD32\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

G:\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

G:\3D\3DSMax\mentalray\satellite\raysat_3dsmax2010_32server.exe

G:\NOD32\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

G:\PerfectDisk\PDAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\STacSV.exe

G:\Alcohol\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\TheBat\thebat.exe

G:\OPERA 9.5\opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

G:\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - G:\SnagIT\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - G:\SnagIT\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "G:\AcrobatReader\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "G:\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] G:\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: RocketDock.lnk = G:\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://G:\MsOffice\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\MsOffice\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: a5res - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: XBasic - (no CLSID) - (no file)

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: mental ray 3.7 Satellite for Autodesk 3ds Max 2010 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsmax2010_32) - Unknown owner - G:\3D\3DSMax\mentalray\satellite\raysat_3dsmax2010_32server.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - G:\NOD32\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - G:\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - G:\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - G:\SPF\smc.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\STacSV.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - G:\Alcohol\StarWind\StarWindServiceAE.exe

(Łukasz) #2

HJT od dawna się nie używa daje krótkie i nie szczegółowe logi, po za tym infekcje nauczyły się ukrywać i ich nie wykryje .

Pobierz OTL : http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

Zapisz na pulpit

W OTL przestawiasz Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes:

Kliknij Run Scan.

Zawartość logów ( otl.txt i extras.txt ) wklej na http://www.wklej.org lub http://www.wklej.to, ale ręcznie kopiuj > wklej z notatnika w pole do wklejania tekstu a w poście daj link.


(Monczkin) #3

marcelGdynia , przeczytaj te tematy i popraw proszę loga w pierwszym poscie.

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html

viewtopic.php?f=16&t=394978


(deFco247) #4

W pierwszej kolejności należałoby pozamykać porty programem WWDC.

Natomiast polecenia preskanu są w przypadku współczesnych infekcji... zbędne, gdyż i tak OTL modyfikacji w plikach systemowych raczej nie zobaczy (głównie się to tyczy rootkita TDLL).

Dlatego też oprócz logów z OTL należy obowiązkowo wstawiać log z GMER uprzednio usuwając wszelkie emulatory napędów wirtualnych (Daemon Tools, Alcohol, StarBurn) oraz usuwając sterownik SPTD narzędziem SPTDInst z opcji Uninstall.