Modyfikacja gry "The Moon Project"


(Kotek7522) #1

Siema! Czy wiecie jak zmodyfikować grę Earth 2150: The Moon Project?

(np. dodać nowe misje, zmienić plansze itp.) Proszę o odpowiedź