Moj antywirus jest bez radny, pelno trojanów blakuje mi mysz


(Rolx 1991) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:56:09, on 2006-08-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRAMY\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\PROGRAMY\winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\PLANET\Plannet Wireless Lan Configure Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.3\program\soffice.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9B0E5714-CBA7-CF51-F3B9-912C826D5E9D} - C:\WINDOWS\system32\tlemqcv.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {1E634697-3A49-47CA-89DF-C70E11F5C730} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7A68AF7B-0CA7-40AC-94BF-6AF308B96A65} - (no file)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [spySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\PROGRAMY\winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] D:\PROGRAMY\smc.exe -startgui

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_Suite] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\sss.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_SAFE] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\safe.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_SPM] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\spm.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [iTDSE7] "C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe" -boot

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Elei] "C:\PROGRA~1\FNTS~1\rundll.exe" -vt yazr

O4 - HKCU..\Run: [Krl] C:\Program Files\S?mantec\j?vaw.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

O4 - Global Startup: WL-8303.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRAMY\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b31267.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O20 - Winlogon Notify: App Paths - C:\WINDOWS\system32\hp0023dmg.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: MSSYCLM - C:\WINDOWS\system32\hrn8055ue.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: URL - C:\WINDOWS\system32\lv6q09j5e.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\MQ\command.exe (file missing)

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\PROGRAMY\smc.exe


(Gblade) #2

Przeskanuj http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html i http://www.ewido.net w trybie awaryjnym

Po zabiegach wklej logi hjt + silent runners + l2mfix


(Dudas bad boy) #3

I obejmij loga tagiem.


(Rolx 1991) #4

skanuje kesprajskim 61% i 16 wirósów


(Myszonus) #5

No ok. Nie zapomnij dać logów :


(Rolx 1991) #6

przeskanowalem tylko kasperskim. nie wiem jak zrobic loga l2mfix, oraz silent runners. look2my-destroyer tez nie dziala, nie zalacza sie po minucie i robie wtedy co kazano zaraz wlkeje loga z hjt

Złączono Posta : 15.08.2006 (Wto) 16:07

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:07:12, on 2006-08-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRAMY\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

D:\PROGRAMY\winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\PLANET\Plannet Wireless Lan Configure Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.3\program\soffice.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9B0E5714-CBA7-CF51-F3B9-912C826D5E9D} - C:\WINDOWS\system32\tlemqcv.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {1E634697-3A49-47CA-89DF-C70E11F5C730} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7A68AF7B-0CA7-40AC-94BF-6AF308B96A65} - (no file)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [spySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\PROGRAMY\winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] D:\PROGRAMY\smc.exe -startgui

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_Suite] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\sss.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_SAFE] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\safe.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_SPM] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\spm.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [iTDSE7] "C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe" -boot

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Elei] "C:\PROGRA~1\FNTS~1\rundll.exe" -vt yazr

O4 - HKCU..\Run: [Krl] C:\Program Files\S?mantec\j?vaw.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

O4 - Global Startup: WL-8303.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRAMY\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b31267.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O20 - Winlogon Notify: App Paths - C:\WINDOWS\system32\hp0023dmg.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: MSSYCLM - C:\WINDOWS\system32\hrn8055ue.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: URL - C:\WINDOWS\system32\lv6q09j5e.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\MQ\command.exe (file missing)

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\PROGRAMY\smc.exe

Złączono Posta : 15.08.2006 (Wto) 16:10

kaspersky znalazl 16 wirsów i wszystkie pominol

Złączono Posta : 15.08.2006 (Wto) 16:19

Look2Me-Destroyer- odpalilem ale nie w awaryjnym. W awaryjnym nie dalo sie. Program usónol 1 wpis

cos z systemy32. moze teraz dolocze loga z hjt?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:20:34, on 2006-08-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRAMY\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\PROGRAMY\winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\PLANET\Plannet Wireless Lan Configure Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.3\program\soffice.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9B0E5714-CBA7-CF51-F3B9-912C826D5E9D} - C:\WINDOWS\system32\tlemqcv.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {1E634697-3A49-47CA-89DF-C70E11F5C730} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7A68AF7B-0CA7-40AC-94BF-6AF308B96A65} - (no file)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [spySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\PROGRAMY\winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] D:\PROGRAMY\smc.exe -startgui

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_Suite] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\sss.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_SAFE] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\safe.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS6_SPM] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\spm.exe" /booting

O4 - HKCU..\Run: [iTDSE7] "C:\Program Files\Steganos Internet Trace Destructor 7 SE\ITDSE7.exe" -boot

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Elei] "C:\PROGRA~1\FNTS~1\rundll.exe" -vt yazr

O4 - HKCU..\Run: [Krl] C:\Program Files\S?mantec\j?vaw.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

O4 - Global Startup: WL-8303.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRAMY\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b31267.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O20 - Winlogon Notify: MSSYCLM - C:\WINDOWS\system32\hrn8055ue.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\MQ\command.exe (file missing)

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\PROGRAMY\smc.exe

Złączono Posta : 15.08.2006 (Wto) 16:22

:o pomogly te zabiegi mojemu komputerowi? :roll:

Złączono Posta : 15.08.2006 (Wto) 16:25

ide :slight_smile: