Mój laptop stał się żółwiem


(Izka Tu) #1

Witam!mam ogromniastą prośbę do dobrych serduszek,żeby pomogłymi wyleczyć mój laptopik.Do tej pory wykorzystałam kilka programów antywirusowych,ale bez poprawy.Mam problemy zarówno ze zwykłą praca na kompie jak i problemy w połączeniu z internetem...jesli uda się połączyć to i tak to połączenie jest co chwilę zrywane.Nie mam już sił !!

Log z HijackThis:

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"TOSCDSPD" = "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" ["TOSHIBA"]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Toshiba Hotkey Utility" = ""C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang PL" ["TOSHIBA Inc."]

"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"PadTouch" = "C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" ["TOSHIBA"]

"SmoothView" = "C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe" ["TOSHIBA Corporation"]

"NDSTray.exe" = "NDSTray.exe" ["TOSHIBA CORPORATION"]

"snpstd3" = "C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe" ["Sonix"]

"igfxtray" = "C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"igfxhkcmd" = "C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"igfxpers" = "C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" ["Intel Corporation"]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"APVXDWIN" = ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" /s" ["Panda Software International"]

"MSKDetectorExe" = "C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall" ["McAfee, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 • {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 • {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 • {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 • {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{2F5AC606-70CF-461C-BFE1-6063670C3484}" = "Display CPL Extension"

 • {HKLM...CLSID} = "DisplayCplExt Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Toshiba\TouchED\TouchED.DLL" ["TOSHIBA Inc."]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 • {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

 • {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]

"{e0d79300-84be-11ce-9641-444553540000}" = "WinZip"

 • {HKLM...CLSID} = "WinZip"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" ["Nico Mak Computing, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" = "Panda Antivirus"

 • {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"]

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

"BootExecute" = "autocheck autochk *"|"stera" [file not found]|"SsiEfr.e" [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

avldr\DLLName = "avldr.dll" ["Panda Software"]

igfxcui\DLLName = "igfxdev.dll" ["Intel Corporation"]

WRNotifier\DLLName = "WRLogonNTF.dll" [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 • {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 • {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip(Default) = "{e0d79300-84be-11ce-9641-444553540000}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinZip"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" ["Nico Mak Computing, Inc."]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip(Default) = "{e0d79300-84be-11ce-9641-444553540000}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinZip"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" ["Nico Mak Computing, Inc."]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 • {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip(Default) = "{e0d79300-84be-11ce-9641-444553540000}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinZip"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" ["Nico Mak Computing, Inc."]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

"NoActiveDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Disable Active Desktop}

"NoSaveSettings" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Don't save settings at exit}

"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}

"NoThemesTab" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"ForceActiveDesktopOn" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Enable Active Desktop}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

"NoActiveDesktopChanges" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Remove Task Manager}

"NoColorChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"NoSizeChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"NoDispScrSavPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"NoDispCPL" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Remove Display in Control Panel}

"NoVisualStyleChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"NoDispSettingsPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"NoDispAppearancePage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"NoDispBackgroundPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Hide Desktop tab}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be enabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Active Desktop web content (hidden if disabled):

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0\

"FriendlyName" = "Desktop Uninstall"

"Source" = ""

"SubscribedURL" = ""

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]

Startup items in "tomek" "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" - shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]

"Picture Package Menu" - shortcut to: "C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe" ["Sony Corporation"]

"Picture Package VCD Maker" - shortcut to: "C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe -h" ["Sony Corporation."]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavlsp.dll ["Panda Software International"], 01 - 03, 21

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 04 - 06, 09 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 07 - 08

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = "Badanie"

Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


ConfigFree Service, CFSvcs, "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe" ["TOSHIBA CORPORATION"]

Panda anti-virus service, PAVSRV, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe"" ["Panda Software International"]

Panda IManager Service, PSIMSVC, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe"" ["Panda Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


: Suspicious data at a malware launch point.

 • This report excludes default entries except where indicated.

 • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

 • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 37 seconds, including 16 seconds for message boxes)


(Gutek) #2

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

usuń wpis HJT


(Izka Tu) #3

Dzięki za pomoc -usunęłam te dwa logi,jest ciut lepiej ,ale widac,że jeszcze coś w nim siedzi…teraz jak juz zaloguję sie na pocztę - to nie moge sie wylogować…wwwrrr…co moge jeszcze zrobić?


(Bbieniol) #4

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile: