Mój log HijackThis


(Kacper721) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:38:45, on 2008-09-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

E:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

E:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

E:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

E:\WINDOWS\ATKKBService.exe

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\GRY\CS steam\Steam.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

d:\gry\cs steam\steamapps\destrojer982\counter-strike\hl.exe

D:\GRY\CS steam\GameOverlayUI.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - E:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

F3 - REG:win.ini: run= 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - E:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - E:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - E:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - E:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - E:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] E:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] E:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] E:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] E:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "E:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - E:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - E:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - E:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - E:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - E:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


--

End of file - 7482 bytes

bardzo proszę o pomoc Gutka czy mam syf na kompie czy coś:stuck_out_tongue: i czemu mam wyskokie pingi w Csie


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix


(Asterisk) #3

Proszę zastosować się do tego Tematu i edytować własnego posta

w celu zmiany jego tytułu na konkretny oraz opisania problemu.

W przeciwnym razie topic wyląduje w Śmietniku.

BTW.

Logi zamieszczamy TAK