Mój Log Z ComboFix


(Gumisiek) #1

ComboFix 08-07-27.5 - Adamus 2008-10-08 21:07:00.2 - NTFSx86

Running from: C:\Documents and Settings\Adamus\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

  • REDUCED FUNCTIONALITY MODE -

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-09-08 to 2008-10-08 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-05 12:24 . 2008-10-05 19:49

2008-10-05 12:24 . 2006-06-26 02:49 1,867,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\python24.dll

2008-10-04 00:17 . 2008-10-04 00:17

2008-10-03 20:00 . 2008-08-16 11:42 597,518 --a------ C:\WINDOWS\win32up.exe

2008-10-03 20:00 . 2008-08-16 11:42 597,518 --a------ C:\WINDOWS\loadme.exe

2008-10-03 15:34 . 2008-10-08 19:30

2008-10-01 12:18 . 2008-10-06 12:53

2008-10-01 10:39 . 2008-10-01 12:05

2008-09-30 17:50 . 2008-09-30 17:50

2008-09-26 17:05 . 2008-09-26 17:05

2008-09-20 22:46 . 2008-09-20 22:47

2008-09-19 14:04 . 2008-09-19 16:43

2008-09-19 14:03 . 2008-10-05 12:25

2008-09-09 13:48 . 2008-09-09 13:48

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-02 12:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Adamus\Dane aplikacji\teamspeak2

2008-09-11 13:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Adamus\Dane aplikacji\mIRC

2008-09-05 21:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Adamus\Dane aplikacji\HP

2008-09-05 19:30 --------- d-----w C:\Program Files\Sony Ericsson

2008-08-25 18:10 --------- d-----w C:\Program Files\Valve

2008-08-16 17:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Adamus\Dane aplikacji\Ulead Systems

2008-08-16 17:56 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-08-16 17:55 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems

2008-08-16 17:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ulead Systems

2008-08-16 17:51 --------- d-----w C:\Program Files\Corel

2008-08-15 11:37 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2008-07-12 15:15 295,936 ----a-w C:\WINDOWS\inf\isprnt.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [2001-10-26 19:29 13312]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2001-08-02 07:14 1077277]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2008-03-20 12:04 2127296]

"ares"="C:\Program Files\Ares\Ares.exe" [2008-02-20 16:33 963072]

"Steam"="C:\Program Files\Steam\Steam.exe" [2008-10-08 19:30 1410296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2006-10-22 12:22 7700480]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 12:22 86016]

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 23:12 49152]

"WinampAgent"="D:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-09-12 18:45 36352]

"Ulead AutoDetector v2"="C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe" [2007-08-02 21:08 95504]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 12:22 1622016 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2001-10-26 19:29 13312]

"Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-02-26 03:23 443968]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-05-11 23:23:26 282624]

Oprogramowanie Kodak EasyShare.lnk - C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe [2007-09-19 04:33:46 282624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.YV12"= yv12vfw.dll

R3 MouseCap;MouseCapture Driver;C:\WINDOWS\System32\Drivers\MouseCap.sys [2005-08-08 14:44]

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-10-04 C:\WINDOWS\Tasks\Antispyware Scheduled Scan.job

  • C:\Program Files\Antispyware\Antispyware.exe []

2008-10-04 C:\WINDOWS\Tasks\Antispyware Scheduled Scan.job

  • C:\Program Files\Antispyware []

.

  • ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-AQQ - C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

HKLM-Run-C:\WINDOWS\system32\kdnlb.exe - C:\WINDOWS\system32\kdnlb.exe

HKLM-Run-Adobe Photo Downloader - C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.1\apdproxy.exe

.

------- Supplementary Scan -------

.

R0 -: HKCU-Main,Start Page = hxxp://fundusze.onet.pl/fundusz.html?rf ... 1x=17y=6

R0 -: HKCU-Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

R0 -: HKCU-Main,SearchMigratedDefaultURL = hxxp://internetsearchservice.com/search?q={searchTerms}

R0 -: HKLM-Main,Search Bar = hxxp://internetsearchservice.com/ie6.html

R0 -: HKLM-Main,SearchMigratedDefaultURL = hxxp://internetsearchservice.com/search?q={searchTerms}

R1 -: HKCU-Internet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

R1 -: HKCU-SearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

R1 -: HKLM-Internet Explorer,SearchURL = hxxp://internetsearchservice.com

O9 -: {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - %SystemRoot%\web\related.htm

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-08 21:08:16

Windows 5.1.2600 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-10-08 21:11:43

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-08 19:10:40

ComboFix2.txt 2008-07-28 09:09:13

Pre-Run: 7,639,138,304 bajtów wolnych

Post-Run: 7,889,727,488 bajtów wolnych

103

Oto on :slight_smile: proszę zobaczyć czy czysty


(Leon$) #2

Proszę usunąć folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

przestarzała wersja z ograniczeniami

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 uruchom daj log

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

:slight_smile:


(Kaka') #3

nolzoom ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę więc zapoznać się w pierwszej kolejności z całym regulaminem forum, a następnie używając przycisku zmien.gif

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16t=253052 Proszę poprawić log.

W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika oraz mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci ostrzeżenia.