Mój log


(Spox5) #1

Proszę o sprawdzenie :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:52:17, on 05-01-31

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

D:\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\AMOUSE\MOUSECTL.EXE

C:\AMOUSE\ATPTR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

D:\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVANT BROWSER\AVANT.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

E:\INTERNET\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = =%3D

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:6711

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\PROGRAM FILES\DAP\DAPBHO.DLL

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRAM FILES\NETPANEL\IEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMouse] C:\AMouse\mousectl.exe C:\AMouse

O4 - HKLM\..\Run: [HyperFascinator] C:\AMouse\ATPtr.exe C:\AMouse

O4 - HKLM\..\Run: [NetPanel] "C:\Program Files\NetPanel\Starter.exe" /path="C:\Program Files\NetPanel"

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] D:\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] D:\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] C:\PROGRAM FILES\VSD SOFTWARE\DZIEńDOBRY!\DZIENDOBRY.EXE /auto

O4 - Startup: PK Net Time.lnk = E:\Programy i instalki\PK Net Time.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\PROGRAM FILES\AVANT BROWSER\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\PROGRAM FILES\AVANT BROWSER\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\PROGRAM FILES\AVANT BROWSER\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\PROGRAM FILES\AVANT BROWSER\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\PROGRAM FILES\AVANT BROWSER\OpenAllLinks.htm

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://activex.webcam.nl/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {E7D2588A-7FB5-47DC-8830-832605661009} (Live Collaboration) - http://www.bok.plusgsm.pl/rnt/rnl/java/RntX.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697519} (NsvPlayX Control) - http://www.tv.poloniaonline.us/nsvplayx_vp6_aac.cab

(boczi) #2

Log czysty.

Nie masz firewalla. Przydałby się jakiś aktywny w systemie.


(Spox5) #3

Dzięki, pomyślę o Firewallu :smiley:


(Dragonlnx) #4

Możesz usunąć - ale nie musisz .

Co to za strona startowa IE ?

Lepiej usuń:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = =%3D

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =