Może ktoś zerknąć na te wpisy

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) - Possibly out of date

C:\WINDOWS\System32\lvmnpi.exe - Unknown

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - (no file) - Nasty

O3 - Toolbar: (no name) - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - (no file) - Nasty

O4 - HKLM…\Run: [KavSvc] C:\WINDOWS\System32\lvmnpi.exe - Unknown

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM) - Nasty

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM) - Nasty

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM) - Nasty

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM) - Nasty

O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe - Nasty

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) - Unknown…

Mam pytanie ?? który z tych wpisów jest odpowiedzialny za połaczenie sieciowe … z góry dziekuje za odpowiedź :slight_smile:

Co do połączenia to niema tu takiego wpisu.

Wklej cały log.

To napewno trzeba usunać.

C:\WINDOWS\System32\lvmnpi.exe - Unknown

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - (no file) - Nasty

O3 - Toolbar: (no name) - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - (no file) - Nasty

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM) - Nasty

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM) - Nasty

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM) - Nasty

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM) - Nasty

O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe - Nasty

Ale to:

usuwasz programem KillTrusted.

BTW najlepiej daj nam całego loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:41:56, on 2005-03-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\lvmnpi.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Documents and Settings\Eryk\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [KavSvc] C:\WINDOWS\System32\lvmnpi.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Oczywiście to log jest Kolegi,mianowicie chodzi czy coś moze blokować internet .

Startujesz w tryb awaryjny.

Info:

I usuwasz ręcznie, programem KillBox - http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip proces:

dalej

kasujesz w hijacku:

Natomiast wpisy

usuwasz programem KillTrusted 0.7

Usuń jeszcze to:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Jak już log będzie czysty to niech kolega zainstaluj sp2

Ok …dzięki za pomoc :slight_smile: