Mozilla Firefox-karty


(Yacek1964) #1

Czy da się ustawić w Mozilla Firefox tak aby karty otwierały się tak jak w operze lub w maxtonie,tz aby kliknięcie na dowolny adres internetowy otwierało nową kartę automatycznie bez konieczności najpierw otwierania ręcznie nowej karty.


(Darkvifon) #2

Klikaj kółkiem myszy lub z przyciskiem Control.


(Kosior6) #3

Lub instalujesz dodatek TabMix PLUS i w opcjach tego dodatku zaznaczasz aby tak było :smiley:


(Lakou) #4

Tak naprawdę ten addon nazywa się Tab Mix Plus (ze spacją), po wyszukaniu słowa TabMix na mozilla.org nic nie znajdziesz. Kosior6, patrz co piszesz :stuck_out_tongue:


(Fly Men) #5

ehhh nie potrzeba instalowania żadnego rozszerzenia. Wystarczy ze w narzedzia :arrow: opcje :arrow: karty :arrow: (zachacz) "Wymuś, by odnośniki otwierające nowe okna otwierały je:" :arrow: "- w nowej karcie" :arrow: ok