Możliwa infekcja, log


(Infokurs) #1

Miałem nieprzyjemność trafić ostatnio na zainfekowane strony na home i mam obawy czy czegoś na nich nie zlapałem

Proszę fachowców o sprawdzenie loga z combo

ComboFix 11-12-13.03 - compc 2011-12-13 23:30:47.2.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1250.48.1045.18.3326.2264 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: D:\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

 * Utworzono nowy punkt przywracania

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\system32\~.inf

.

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2011-11-13 do 2011-12-13 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-12-13 22:35 . 2011-12-13 22:36	--------	d-----w-	c:\users\compc\AppData\Local\temp

2011-12-13 22:35 . 2011-12-13 22:35	--------	d-----w-	c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2011-12-13 22:35 . 2011-12-13 22:35	--------	d-----w-	c:\users\Public\AppData\Local\temp

2011-12-13 22:35 . 2011-12-13 22:35	--------	d-----w-	c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-12-13 22:16 . 2011-12-13 22:16	56200	----a-w-	c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{46C401C0-6E6D-4665-B80B-3CC8B1F1D02E}\offreg.dll

2011-12-13 22:02 . 2011-11-21 10:47	6823496	----a-w-	c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{46C401C0-6E6D-4665-B80B-3CC8B1F1D02E}\mpengine.dll

2011-12-13 22:00 . 2011-11-08 12:10	2409784	----a-w-	c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2011-12-13 22:00 . 2011-10-14 16:02	429056	----a-w-	c:\windows\system32\EncDec.dll

2011-12-13 22:00 . 2011-10-27 08:01	3602816	----a-w-	c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-12-13 22:00 . 2011-10-27 08:01	3550080	----a-w-	c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-12-13 22:00 . 2011-11-23 13:37	2043904	----a-w-	c:\windows\system32\win32k.sys

2011-12-13 22:00 . 2011-10-25 15:56	49152	----a-w-	c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-12-13 22:00 . 2011-11-08 14:42	2048	----a-w-	c:\windows\system32\tzres.dll

2011-12-13 17:55 . 2011-12-13 17:55	14664	----a-w-	c:\windows\stinger.sys

2011-12-07 00:26 . 2011-12-07 00:26	4448256	----a-w-	c:\windows\system32\GPhotos.scr

2011-11-30 19:04 . 2011-11-30 19:04	303931	----a-w-	c:\windows\system32\~.tmp

2011-11-25 22:44 . 2011-11-25 22:47	24576	----a-w-	c:\windows\system32\FoolishEventLogMsgHelper.dll

2011-11-22 22:31 . 2011-11-22 22:31	--------	d-----w-	c:\program files\WebP Codec

2011-11-14 17:38 . 2011-11-14 17:36	6839808	----a-w-	c:\program files\FreeVimagerUnicode-3.7.0.exe

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-11-21 10:47 . 2011-11-03 08:08	6823496	----a-w-	c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-11-15 11:07 . 2011-05-13 12:52	414368	----a-w-	c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-03 00:19 . 2011-11-03 00:19	703824	------w-	c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{CFC29B98-C788-4022-945C-1E3C6CE8B069}\gapaengine.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	919872	----a-w-	c:\windows\system32\nvdispco32.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	877376	----a-w-	c:\windows\system32\nvgenco32.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	7041856	----a-w-	c:\windows\system32\nvwgf2um.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	61248	----a-w-	c:\windows\system32\OpenCL.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	5578560	----a-w-	c:\windows\system32\nvcuda.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	2401088	----a-w-	c:\windows\system32\nvcuvid.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	2099520	----a-w-	c:\windows\system32\nvcuvenc.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	18871616	----a-w-	c:\windows\system32\nvoglv32.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	17248576	----a-w-	c:\windows\system32\nvcompiler.dll

2011-10-15 08:53 . 2011-11-06 10:23	10327360	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2011-10-15 08:53 . 2011-08-14 11:50	602432	----a-w-	c:\windows\system32\easyupdatusapiu.dll

2011-10-15 08:53 . 2010-07-10 03:37	2458432	----a-w-	c:\windows\system32\nvapi.dll

2011-10-15 08:53 . 2010-07-10 03:37	13205312	----a-w-	c:\windows\system32\nvd3dum.dll

2011-10-15 08:53 . 2010-07-09 15:20	203072	----a-w-	c:\windows\system32\nvmctray.dll

2011-10-15 08:53 . 2010-07-09 15:20	6350144	----a-w-	c:\windows\system32\nvcpl.dll

2011-10-15 08:53 . 2010-07-09 15:20	3840320	----a-w-	c:\windows\system32\nvsvc.dll

2011-10-15 08:53 . 2010-07-09 15:20	3074368	----a-w-	c:\windows\system32\nvsvcr.dll

2011-10-15 08:53 . 2010-07-09 15:20	1136448	----a-w-	c:\windows\system32\nvvsvc.exe

2011-10-15 08:53 . 2009-07-07 15:46	123712	----a-w-	c:\windows\system32\nvshext.dll

2011-10-14 23:54 . 2011-10-14 23:54	321856	----a-w-	c:\windows\system32\nvStreaming.exe

2011-09-20 21:02 . 2011-11-08 21:26	913280	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2011-09-20 13:44 . 2011-11-08 21:26	31232	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2011-11-21 04:42 . 2011-03-21 09:32	134104	----a-w-	c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-01-13 6711840]

"Skytel"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe" [2009-01-13 1833504]

"BrStsWnd"="c:\program files\Brownie\BrstsWnd.exe" [2008-09-18 880640]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]

2008-12-12 07:31	1840424	----a-w-	c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)]

2011-08-31 15:00	1047208	----a-w-	c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

.

R1 MpKsl1cdff697;MpKsl1cdff697;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{293CA69E-6019-418A-9235-02C98DE979F7}\MpKsl1cdff697.sys [x]

R1 MpKsldeacb559;MpKsldeacb559;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F44BE4AC-E40F-437B-A3FE-9D0A9B9FEBDD}\MpKsldeacb559.sys [x]

R1 MpKsle659bc26;MpKsle659bc26;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B0AA10C5-17FD-4CAA-A8CD-92C8332E42D0}\MpKsle659bc26.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 E4LOADER;General Purpose USB Driver (e4ldr.sys);c:\windows\system32\Drivers\e4ldr.sys [2007-01-04 69656]

R3 e4usbaw;USB ADSL2 WAN Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\e4usbaw.sys [2007-01-04 104344]

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [2011-04-18 43392]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2011-04-27 65024]

R3 NisSrv;Inspekcja sieci firmy Microsoft;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-04-27 208944]

R3 PROCEXP150;PROCEXP150;c:\windows\system32\Drivers\PROCEXP150.SYS [x]

R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

R3 WSDPrintDevice;Obsługa drukowania WSD za pośrednictwem bloku pamięci górnej;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2008-01-19 16896]

R4 gupdate;Usługa Google Update (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-27 136176]

R4 gupdatem;Usługa Google Update (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-08-27 136176]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-10-15 2253120]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-10-14 381248]

S2 TabletServiceWacom;TabletServiceWacom;c:\program files\Tablet\Wacom\Wacom_Tablet.exe [2010-11-15 4807536]

S3 netr28;Ralink 802.11n Wireless Driver for Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28.sys [2008-07-29 418816]

S3 wacmoumonitor;Wacom Mode Helper;c:\windows\system32\DRIVERS\wacmoumonitor.sys [2010-11-02 10752]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation	REG_MULTI_SZ FontCache

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.pl/

IE: &Download by Orbit - c:\program files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

IE: &Grab video by Orbit - c:\program files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: Down&load all by Orbit - c:\program files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1

FF - ProfilePath - c:\users\compc\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\16ngn9bo.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - http:/google.pl/

.

- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

.

SafeBoot-41760352.sys

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2011-12-13 23:36

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

skanowanie ukrytych procesów ...  

.

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 

.

skanowanie ukrytych plików ...  

.

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(584)

c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(1964)

c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

.

Czas ukończenia: 2011-12-13 23:38:00

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-12-13 22:37

.

Przed: 12 693 045 248 bajtów wolnych

Po: 12 673 671 168 bajtów wolnych

.

- - End Of File - - 9E2E576F861F04796DAAC2B20541E11F

(Spandau) #2

Co usuwałeś wcześniej?

Pokaż raport Kasperski TDSSKiller instrukcja [http://www.fixitpc.pl/topic/8-dezynfekc … entry33542](http://www.fixitpc.pl/topic/8-dezynfekcja-zbior-narzedzi-usuwajacych/page p 33542#entry33542) Jak program coś wykryje wybierz Skip


(Infokurs) #3

2 tygodnie temu zeroacces i jakiegoś trojana, poza tym nic.

TDSS niczego nie znalazł

10:30:35.0426 2516	TDSS rootkit removing tool 2.6.23.0 Dec 13 2011 10:39:31

10:30:35.0696 2516	============================================================

10:30:35.0696 2516	Current date / time: 2011/12/14 10:30:35.0696

10:30:35.0696 2516	SystemInfo:

10:30:35.0696 2516	

10:30:35.0701 2516	OS Version: 6.0.6002 ServicePack: 2.0

10:30:35.0701 2516	Product type: Workstation

10:30:35.0701 2516	ComputerName: FIRMOWY

10:30:35.0701 2516	UserName: compc

10:30:35.0701 2516	Windows directory: C:\Windows

10:30:35.0701 2516	System windows directory: C:\Windows

10:30:35.0701 2516	Processor architecture: Intel x86

10:30:35.0701 2516	Number of processors: 2

10:30:35.0701 2516	Page size: 0x1000

10:30:35.0701 2516	Boot type: Normal boot

10:30:35.0701 2516	============================================================

10:30:38.0299 2516	Initialize success

10:30:42.0005 4008	============================================================

10:30:42.0005 4008	Scan started

10:30:42.0005 4008	Mode: Manual; 

10:30:42.0005 4008	============================================================

10:30:42.0699 4008	ACPI (82b296ae1892fe3dbee00c9cf92f8ac7) C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys

10:30:42.0699 4008	ACPI - ok

10:30:42.0715 4008	adfs (73685e15ef8b0bd9c30f1af413f13d49) C:\Windows\system32\drivers\adfs.sys

10:30:42.0715 4008	adfs - ok

10:30:42.0746 4008	adp94xx (2edc5bbac6c651ece337bde8ed97c9fb) C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys

10:30:42.0746 4008	adp94xx - ok

10:30:42.0761 4008	adpahci (b84088ca3cdca97da44a984c6ce1ccad) C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys

10:30:42.0761 4008	adpahci - ok

10:30:42.0777 4008	adpu160m (7880c67bccc27c86fd05aa2afb5ea469) C:\Windows\system32\drivers\adpu160m.sys

10:30:42.0793 4008	adpu160m - ok

10:30:42.0808 4008	adpu320 (9ae713f8e30efc2abccd84904333df4d) C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys

10:30:42.0808 4008	adpu320 - ok

10:30:42.0839 4008	AFD (3911b972b55fea0478476b2e777b29fa) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

10:30:42.0855 4008	AFD - ok

10:30:42.0871 4008	agp440 (ef23439cdd587f64c2c1b8825cead7d8) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys

10:30:42.0871 4008	agp440 - ok

10:30:42.0886 4008	aic78xx (ae1fdf7bf7bb6c6a70f67699d880592a) C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys

10:30:42.0886 4008	aic78xx - ok

10:30:42.0902 4008	aliide (90395b64600ebb4552e26e178c94b2e4) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys

10:30:42.0902 4008	aliide - ok

10:30:42.0917 4008	amdagp (2b13e304c9dfdfa5eb582f6a149fa2c7) C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys

10:30:42.0917 4008	amdagp - ok

10:30:42.0949 4008	amdide (0577df1d323fe75a739c787893d300ea) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys

10:30:42.0949 4008	amdide - ok

10:30:42.0949 4008	AmdK7 (dc487885bcef9f28eece6fac0e5ddfc5) C:\Windows\system32\drivers\amdk7.sys

10:30:42.0949 4008	AmdK7 - ok

10:30:42.0954 4008	AmdK8 (0ca0071da4315b00fc1328ca86b425da) C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys

10:30:42.0954 4008	AmdK8 - ok

10:30:42.0974 4008	arc (5f673180268bb1fdb69c99b6619fe379) C:\Windows\system32\drivers\arc.sys

10:30:42.0974 4008	arc - ok

10:30:42.0984 4008	arcsas (957f7540b5e7f602e44648c7de5a1c05) C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys

10:30:42.0984 4008	arcsas - ok

10:30:43.0004 4008	AsyncMac (53b202abee6455406254444303e87be1) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

10:30:43.0004 4008	AsyncMac - ok

10:30:43.0029 4008	atapi (1f05b78ab91c9075565a9d8a4b880bc4) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

10:30:43.0029 4008	atapi - ok

10:30:43.0054 4008	Beep (67e506b75bd5326a3ec7b70bd014dfb6) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys

10:30:43.0054 4008	Beep - ok

10:30:43.0064 4008	blbdrive - ok

10:30:43.0079 4008	bowser (35f376253f687bde63976ccb3f2108ca) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

10:30:43.0084 4008	bowser - ok

10:30:43.0099 4008	BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\Windows\system32\drivers\brfiltlo.sys

10:30:43.0099 4008	BrFiltLo - ok

10:30:43.0119 4008	BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\Windows\system32\drivers\brfiltup.sys

10:30:43.0119 4008	BrFiltUp - ok

10:30:43.0134 4008	Brserid (b304e75cff293029eddf094246747113) C:\Windows\system32\drivers\brserid.sys

10:30:43.0134 4008	Brserid - ok

10:30:43.0149 4008	BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\Windows\system32\drivers\brserwdm.sys

10:30:43.0149 4008	BrSerWdm - ok

10:30:43.0164 4008	BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\Windows\system32\drivers\brusbmdm.sys

10:30:43.0164 4008	BrUsbMdm - ok

10:30:43.0174 4008	BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\Windows\system32\drivers\brusbser.sys

10:30:43.0174 4008	BrUsbSer - ok

10:30:43.0194 4008	BTHMODEM (ad07c1ec6665b8b35741ab91200c6b68) C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys

10:30:43.0194 4008	BTHMODEM - ok

10:30:43.0260 4008	catchme - ok

10:30:43.0291 4008	cdfs (7add03e75beb9e6dd102c3081d29840a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

10:30:43.0291 4008	cdfs - ok

10:30:43.0307 4008	cdrom (6b4bffb9becd728097024276430db314) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys

10:30:43.0307 4008	cdrom - ok

10:30:43.0322 4008	circlass (da8e0afc7baa226c538ef53ac2f90897) C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys

10:30:43.0322 4008	circlass - ok

10:30:43.0353 4008	CLFS (d7659d3b5b92c31e84e53c1431f35132) C:\Windows\system32\CLFS.sys

10:30:43.0353 4008	CLFS - ok

10:30:43.0369 4008	cmdide (45201046c776ffdaf3fc8a0029c581c8) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys

10:30:43.0369 4008	cmdide - ok

10:30:43.0400 4008	Compbatt (82b8c91d327cfecf76cb58716f7d4997) C:\Windows\system32\drivers\compbatt.sys

10:30:43.0400 4008	Compbatt - ok

10:30:43.0416 4008	crcdisk (2a213ae086bbec5e937553c7d9a2b22c) C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys

10:30:43.0416 4008	crcdisk - ok

10:30:43.0431 4008	Crusoe (22a7f883508176489f559ee745b5bf5d) C:\Windows\system32\drivers\crusoe.sys

10:30:43.0431 4008	Crusoe - ok

10:30:43.0447 4008	DfsC (622c41a07ca7e6dd91770f50d532cb6c) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys

10:30:43.0447 4008	DfsC - ok

10:30:43.0478 4008	disk (5d4aefc3386920236a548271f8f1af6a) C:\Windows\system32\drivers\disk.sys

10:30:43.0478 4008	disk - ok

10:30:43.0509 4008	drmkaud (97fef831ab90bee128c9af390e243f80) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys

10:30:43.0509 4008	drmkaud - ok

10:30:43.0541 4008	DXGKrnl (c68ac676b0ef30cfbb1080adce49eb1f) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

10:30:43.0541 4008	DXGKrnl - ok

10:30:43.0556 4008	E1G60 (f88fb26547fd2ce6d0a5af2985892c48) C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G60I32.sys

10:30:43.0572 4008	E1G60 - ok

10:30:43.0603 4008	E4LOADER (d32e68da595acd9fadcc110bee196ace) C:\Windows\system32\Drivers\e4ldr.sys

10:30:43.0603 4008	E4LOADER - ok

10:30:43.0619 4008	e4usbaw (f7958c94559d5030f5023f14d46b9f2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\e4usbaw.sys

10:30:43.0619 4008	e4usbaw - ok

10:30:43.0650 4008	Ecache (7f64ea048dcfac7acf8b4d7b4e6fe371) C:\Windows\system32\drivers\ecache.sys

10:30:43.0650 4008	Ecache - ok

10:30:43.0681 4008	elxstor (e8f3f21a71720c84bcf423b80028359f) C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys

10:30:43.0681 4008	elxstor - ok

10:30:43.0728 4008	exfat (22b408651f9123527bcee54b4f6c5cae) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys

10:30:43.0728 4008	exfat - ok

10:30:43.0743 4008	fastfat (1e9b9a70d332103c52995e957dc09ef8) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys

10:30:43.0743 4008	fastfat - ok

10:30:43.0759 4008	fdc (63bdada84951b9c03e641800e176898a) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

10:30:43.0759 4008	fdc - ok

10:30:43.0806 4008	FileInfo (a8c0139a884861e3aae9cfe73b208a9f) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys

10:30:43.0806 4008	FileInfo - ok

10:30:43.0837 4008	Filetrace (0ae429a696aecbc5970e3cf2c62635ae) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys

10:30:43.0837 4008	Filetrace - ok

10:30:43.0853 4008	flpydisk (6603957eff5ec62d25075ea8ac27de68) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

10:30:43.0853 4008	flpydisk - ok

10:30:43.0884 4008	FltMgr (01334f9ea68e6877c4ef05d3ea8abb05) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys

10:30:43.0884 4008	FltMgr - ok

10:30:43.0915 4008	Fs_Rec (65ea8b77b5851854f0c55c43fa51a198) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

10:30:43.0915 4008	Fs_Rec - ok

10:30:43.0931 4008	gagp30kx (4e1cd0a45c50a8882616cae5bf82f3c5) C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys

10:30:43.0931 4008	gagp30kx - ok

10:30:43.0962 4008	gdrv (c6e3105b8c68c35cc1eb26a00fd1a8c6) C:\Windows\gdrv.sys

10:30:43.0962 4008	gdrv - ok

10:30:44.0024 4008	HdAudAddService (3f90e001369a07243763bd5a523d8722) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys

10:30:44.0024 4008	HdAudAddService - ok

10:30:44.0055 4008	HDAudBus (062452b7ffd68c8c042a6261fe8dff4a) C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys

10:30:44.0055 4008	HDAudBus - ok

10:30:44.0071 4008	HidBth (1338520e78d90154ed6be8f84de5fceb) C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys

10:30:44.0071 4008	HidBth - ok

10:30:44.0087 4008	HidIr (ff3160c3a2445128c5a6d9b076da519e) C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys

10:30:44.0087 4008	HidIr - ok

10:30:44.0118 4008	HidUsb (cca4b519b17e23a00b826c55716809cc) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys

10:30:44.0118 4008	HidUsb - ok

10:30:44.0138 4008	HpCISSs (df353b401001246853763c4b7aaa6f50) C:\Windows\system32\drivers\hpcisss.sys

10:30:44.0138 4008	HpCISSs - ok

10:30:44.0158 4008	HTTP (f870aa3e254628ebeafe754108d664de) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys

10:30:44.0163 4008	HTTP - ok

10:30:44.0183 4008	i2omp (324c2152ff2c61abae92d09f3cca4d63) C:\Windows\system32\drivers\i2omp.sys

10:30:44.0183 4008	i2omp - ok

10:30:44.0208 4008	i8042prt (22d56c8184586b7a1f6fa60be5f5a2bd) C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys

10:30:44.0213 4008	i8042prt - ok

10:30:44.0238 4008	iaStorV (c957bf4b5d80b46c5017bf0101e6c906) C:\Windows\system32\drivers\iastorv.sys

10:30:44.0238 4008	iaStorV - ok

10:30:44.0258 4008	iirsp (2d077bf86e843f901d8db709c95b49a5) C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys

10:30:44.0258 4008	iirsp - ok

10:30:44.0323 4008	IntcAzAudAddService (33a8c13c71698218be432020cc668d5c) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

10:30:44.0333 4008	IntcAzAudAddService - ok

10:30:44.0363 4008	intelide (83aa759f3189e6370c30de5dc5590718) C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys

10:30:44.0363 4008	intelide - ok

10:30:44.0373 4008	intelppm (224191001e78c89dfa78924c3ea595ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

10:30:44.0373 4008	intelppm - ok

10:30:44.0393 4008	IpFilterDriver (62c265c38769b864cb25b4bcf62df6c3) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

10:30:44.0393 4008	IpFilterDriver - ok

10:30:44.0403 4008	IpInIp - ok

10:30:44.0433 4008	IPMIDRV (40f34f8aba2a015d780e4b09138b6c17) C:\Windows\system32\drivers\ipmidrv.sys

10:30:44.0433 4008	IPMIDRV - ok

10:30:44.0473 4008	IPNAT (8793643a67b42cec66490b2a0cf92d68) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipnat.sys

10:30:44.0473 4008	IPNAT - ok

10:30:44.0503 4008	IRENUM (109c0dfb82c3632fbd11949b73aeeac9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys

10:30:44.0503 4008	IRENUM - ok

10:30:44.0523 4008	isapnp (350fca7e73cf65bcef43fae1e4e91293) C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys

10:30:44.0523 4008	isapnp - ok

10:30:44.0553 4008	iScsiPrt (232fa340531d940aac623b121a595034) C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys

10:30:44.0553 4008	iScsiPrt - ok

10:30:44.0573 4008	iteatapi (bced60d16156e428f8df8cf27b0df150) C:\Windows\system32\drivers\iteatapi.sys

10:30:44.0573 4008	iteatapi - ok

10:30:44.0593 4008	iteraid (06fa654504a498c30adca8bec4e87e7e) C:\Windows\system32\drivers\iteraid.sys

10:30:44.0593 4008	iteraid - ok

10:30:44.0613 4008	kbdclass (37605e0a8cf00cbba538e753e4344c6e) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

10:30:44.0613 4008	kbdclass - ok

10:30:44.0633 4008	kbdhid (ede59ec70e25c24581add1fbec7325f7) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

10:30:44.0643 4008	kbdhid - ok

10:30:44.0673 4008	KSecDD (86165728af9bf72d6442a894fdfb4f8b) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

10:30:44.0673 4008	KSecDD - ok

10:30:44.0703 4008	lltdio (d1c5883087a0c3f1344d9d55a44901f6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

10:30:44.0703 4008	lltdio - ok

10:30:44.0743 4008	LSI_FC (a2262fb9f28935e862b4db46438c80d2) C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys

10:30:44.0743 4008	LSI_FC - ok

10:30:44.0763 4008	LSI_SAS (30d73327d390f72a62f32c103daf1d6d) C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys

10:30:44.0763 4008	LSI_SAS - ok

10:30:44.0783 4008	LSI_SCSI (e1e36fefd45849a95f1ab81de0159fe3) C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys

10:30:44.0783 4008	LSI_SCSI - ok

10:30:44.0803 4008	luafv (8f5c7426567798e62a3b3614965d62cc) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys

10:30:44.0803 4008	luafv - ok

10:30:44.0823 4008	megasas (d153b14fc6598eae8422a2037553adce) C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys

10:30:44.0823 4008	megasas - ok

10:30:44.0863 4008	Modem (e13b5ea0f51ba5b1512ec671393d09ba) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys

10:30:44.0863 4008	Modem - ok

10:30:44.0883 4008	monitor (0a9bb33b56e294f686abb7c1e4e2d8a8) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

10:30:44.0883 4008	monitor - ok

10:30:44.0903 4008	mouclass (5bf6a1326a335c5298477754a506d263) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys

10:30:44.0903 4008	mouclass - ok

10:30:44.0913 4008	mouhid (93b8d4869e12cfbe663915502900876f) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

10:30:44.0913 4008	mouhid - ok

10:30:44.0933 4008	MountMgr (bdafc88aa6b92f7842416ea6a48e1600) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys

10:30:44.0933 4008	MountMgr - ok

10:30:44.0963 4008	MpFilter (fee0baded54222e9f1dae9541212aab1) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys

10:30:44.0963 4008	MpFilter - ok

10:30:44.0983 4008	mpio (583a41f26278d9e0ea548163d6139397) C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys

10:30:44.0993 4008	mpio - ok

10:30:45.0023 4008	MpKsl1cdff697 - ok

10:30:45.0078 4008	MpKsla3a3a83d (a69630d039c38018689190234f866d77) c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{303513B3-16DB-43CF-A0F9-36E77D780699}\MpKsla3a3a83d.sys

10:30:45.0078 4008	MpKsla3a3a83d - ok

10:30:45.0088 4008	MpKsldeacb559 - ok

10:30:45.0098 4008	MpKsle659bc26 - ok

10:30:45.0138 4008	MpNWMon (2c3489660d4a8d514c123c3f0d67df46) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys

10:30:45.0143 4008	MpNWMon - ok

10:30:45.0163 4008	mpsdrv (22241feba9b2defa669c8cb0a8dd7d2e) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

10:30:45.0163 4008	mpsdrv - ok

10:30:45.0193 4008	Mraid35x (4fbbb70d30fd20ec51f80061703b001e) C:\Windows\system32\drivers\mraid35x.sys

10:30:45.0193 4008	Mraid35x - ok

10:30:45.0228 4008	MRxDAV (82cea0395524aacfeb58ba1448e8325c) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

10:30:45.0228 4008	MRxDAV - ok

10:30:45.0243 4008	mrxsmb (1e94971c4b446ab2290deb71d01cf0c2) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

10:30:45.0248 4008	mrxsmb - ok

10:30:45.0273 4008	mrxsmb10 (4fccb34d793b116423209c0f8b7a3b03) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

10:30:45.0273 4008	mrxsmb10 - ok

10:30:45.0283 4008	mrxsmb20 (c3cb1b40ad4a0124d617a1199b0b9d7c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

10:30:45.0283 4008	mrxsmb20 - ok

10:30:45.0303 4008	msahci (742aed7939e734c36b7e8d6228ce26b7) C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys

10:30:45.0308 4008	msahci - ok

10:30:45.0323 4008	msdsm (3fc82a2ae4cc149165a94699183d3028) C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys

10:30:45.0323 4008	msdsm - ok

10:30:45.0353 4008	Msfs (a9927f4a46b816c92f461acb90cf8515) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys

10:30:45.0353 4008	Msfs - ok

10:30:45.0363 4008	msisadrv (0f400e306f385c56317357d6dea56f62) C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys

10:30:45.0363 4008	msisadrv - ok

10:30:45.0403 4008	MSKSSRV (d8c63d34d9c9e56c059e24ec7185cc07) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

10:30:45.0403 4008	MSKSSRV - ok

10:30:45.0438 4008	MSPCLOCK (1d373c90d62ddb641d50e55b9e78d65e) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

10:30:45.0438 4008	MSPCLOCK - ok

10:30:45.0458 4008	MSPQM (b572da05bf4e098d4bba3a4734fb505b) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys

10:30:45.0458 4008	MSPQM - ok

10:30:45.0488 4008	MsRPC (b49456d70555de905c311bcda6ec6adb) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys

10:30:45.0488 4008	MsRPC - ok

10:30:45.0508 4008	mssmbios (e384487cb84be41d09711c30ca79646c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys

10:30:45.0508 4008	mssmbios - ok

10:30:45.0528 4008	MSTEE (7199c1eec1e4993caf96b8c0a26bd58a) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys

10:30:45.0533 4008	MSTEE - ok

10:30:45.0558 4008	Mup (6a57b5733d4cb702c8ea4542e836b96c) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys

10:30:45.0558 4008	Mup - ok

10:30:45.0578 4008	NativeWifiP (85c44fdff9cf7e72a40dcb7ec06a4416) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

10:30:45.0583 4008	NativeWifiP - ok

10:30:45.0613 4008	NDIS (1357274d1883f68300aeadd15d7bbb42) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

10:30:45.0618 4008	NDIS - ok

10:30:45.0648 4008	NdisTapi (0e186e90404980569fb449ba7519ae61) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

10:30:45.0648 4008	NdisTapi - ok

10:30:45.0663 4008	Ndisuio (d6973aa34c4d5d76c0430b181c3cd389) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

10:30:45.0668 4008	Ndisuio - ok

10:30:45.0678 4008	NdisWan (818f648618ae34f729fdb47ec68345c3) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

10:30:45.0678 4008	NdisWan - ok

10:30:45.0708 4008	NDProxy (71dab552b41936358f3b541ae5997fb3) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys

10:30:45.0708 4008	NDProxy - ok

10:30:45.0718 4008	NetBIOS (bcd093a5a6777cf626434568dc7dba78) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

10:30:45.0718 4008	NetBIOS - ok

10:30:45.0743 4008	netbt (ecd64230a59cbd93c85f1cd1cab9f3f6) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

10:30:45.0748 4008	netbt - ok

10:30:45.0783 4008	netr28 (ebbd48d3f4361773b812ca67a9cfc69b) C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28.sys

10:30:45.0788 4008	netr28 - ok

10:30:45.0813 4008	nfrd960 (2e7fb731d4790a1bc6270accefacb36e) C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys

10:30:45.0813 4008	nfrd960 - ok

10:30:45.0838 4008	NisDrv (7b01c6172cfd0b10116175e09200d4b4) C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys

10:30:45.0838 4008	NisDrv - ok

10:30:45.0873 4008	nmwcd (c82f4cc10ad315b6d6bcb14d0a7cad66) C:\Windows\system32\drivers\ccdcmb.sys

10:30:45.0873 4008	nmwcd - ok

10:30:45.0893 4008	Npfs (d36f239d7cce1931598e8fb90a0dbc26) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys

10:30:45.0893 4008	Npfs - ok

10:30:45.0913 4008	nsiproxy (609773e344a97410ce4ebf74a8914fcf) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

10:30:45.0918 4008	nsiproxy - ok

10:30:45.0958 4008	Ntfs (6a4a98cee84cf9e99564510dda4baa47) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys

10:30:45.0973 4008	Ntfs - ok

10:30:45.0998 4008	ntrigdigi (e875c093aec0c978a90f30c9e0dfbb72) C:\Windows\system32\drivers\ntrigdigi.sys

10:30:45.0998 4008	ntrigdigi - ok

10:30:46.0018 4008	Null (c5dbbcda07d780bda9b685df333bb41e) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys

10:30:46.0018 4008	Null - ok

10:30:46.0178 4008	nvlddmkm (66b4bf606fcc7f0622d4a21bb1461089) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys

10:30:46.0308 4008	nvlddmkm - ok

10:30:46.0328 4008	nvraid (e69e946f80c1c31c53003bfbf50cbb7c) C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

10:30:46.0328 4008	nvraid - ok

10:30:46.0348 4008	nvstor (9e0ba19a28c498a6d323d065db76dffc) C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

10:30:46.0348 4008	nvstor - ok

10:30:46.0388 4008	nv_agp (07c186427eb8fcc3d8d7927187f260f7) C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys

10:30:46.0388 4008	nv_agp - ok

10:30:46.0398 4008	NwlnkFlt - ok

10:30:46.0408 4008	NwlnkFwd - ok

10:30:46.0418 4008	ohci1394 (be32da025a0be1878f0ee8d6d9386cd5) C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys

10:30:46.0418 4008	ohci1394 - ok

10:30:46.0448 4008	Parport (8a79fdf04a73428597e2caf9d0d67850) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys

10:30:46.0458 4008	Parport - ok

10:30:46.0468 4008	partmgr (57389fa59a36d96b3eb09d0cb91e9cdc) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

10:30:46.0468 4008	partmgr - ok

10:30:46.0478 4008	Parvdm (6c580025c81caf3ae9e3617c22cad00e) C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

10:30:46.0478 4008	Parvdm - ok

10:30:46.0508 4008	pci (941dc1d19e7e8620f40bbc206981efdb) C:\Windows\system32\drivers\pci.sys

10:30:46.0508 4008	pci - ok

10:30:46.0538 4008	pciide (3b1901e401473e03eb8c874271e50c26) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys

10:30:46.0538 4008	pciide - ok

10:30:46.0558 4008	pcmcia (e6f3fb1b86aa519e7698ad05e58b04e5) C:\Windows\system32\drivers\pcmcia.sys

10:30:46.0558 4008	pcmcia - ok

10:30:46.0588 4008	PEAUTH (6349f6ed9c623b44b52ea3c63c831a92) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys

10:30:46.0598 4008	PEAUTH - ok

10:30:46.0638 4008	PptpMiniport (ecfffaec0c1ecd8dbc77f39070ea1db1) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

10:30:46.0638 4008	PptpMiniport - ok

10:30:46.0658 4008	Processor (0e3cef5d28b40cf273281d620c50700a) C:\Windows\system32\drivers\processr.sys

10:30:46.0658 4008	Processor - ok

10:30:46.0688 4008	PROCEXP150 - ok

10:30:46.0708 4008	PSched (99514faa8df93d34b5589187db3aa0ba) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

10:30:46.0708 4008	PSched - ok

10:30:46.0738 4008	ql2300 (ccdac889326317792480c0a67156a1ec) C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys

10:30:46.0748 4008	ql2300 - ok

10:30:46.0758 4008	ql40xx (81a7e5c076e59995d54bc1ed3a16e60b) C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys

10:30:46.0758 4008	ql40xx - ok

10:30:46.0788 4008	QWAVEdrv (9f5e0e1926014d17486901c88eca2db7) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

10:30:46.0788 4008	QWAVEdrv - ok

10:30:46.0818 4008	RasAcd (147d7f9c556d259924351feb0de606c3) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

10:30:46.0818 4008	RasAcd - ok

10:30:46.0838 4008	Rasl2tp (a214adbaf4cb47dd2728859ef31f26b0) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

10:30:46.0838 4008	Rasl2tp - ok

10:30:46.0858 4008	RasPppoe (509a98dd18af4375e1fc40bc175f1def) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

10:30:46.0858 4008	RasPppoe - ok

10:30:46.0878 4008	RasSstp (2005f4a1e05fa09389ac85840f0a9e4d) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

10:30:46.0878 4008	RasSstp - ok

10:30:46.0908 4008	rdbss (b14c9d5b9add2f84f70570bbbfaa7935) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

10:30:46.0908 4008	rdbss - ok

10:30:46.0928 4008	RDPCDD (89e59be9a564262a3fb6c4f4f1cd9899) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

10:30:46.0928 4008	RDPCDD - ok

10:30:46.0958 4008	rdpdr (e8bd98d46f2ed77132ba927fccb47d8b) C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys

10:30:46.0958 4008	rdpdr - ok

10:30:46.0968 4008	RDPENCDD (9d91fe5286f748862ecffa05f8a0710c) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

10:30:46.0968 4008	RDPENCDD - ok

10:30:46.0998 4008	RDPWD (30bfbdfb7f95559ede971f9ddb9a00ba) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys

10:30:46.0998 4008	RDPWD - ok

10:30:47.0028 4008	rspndr (9c508f4074a39e8b4b31d27198146fad) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

10:30:47.0028 4008	rspndr - ok

10:30:47.0048 4008	RTL8169 (f875e277a79ef9d6f3ac89abb557a689) C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys

10:30:47.0048 4008	RTL8169 - ok

10:30:47.0133 4008	SbieDrv (3ab6cad1ddfa84cd7bc3d1a759b1e81e) C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys

10:30:47.0133 4008	SbieDrv - ok

10:30:47.0168 4008	sbp2port (3ce8f073a557e172b330109436984e30) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys

10:30:47.0173 4008	sbp2port - ok

10:30:47.0193 4008	secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys

10:30:47.0198 4008	secdrv - ok

10:30:47.0218 4008	Serenum (ce9ec966638ef0b10b864ddedf62a099) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

10:30:47.0218 4008	Serenum - ok

10:30:47.0233 4008	Serial (6d663022db3e7058907784ae14b69898) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys

10:30:47.0238 4008	Serial - ok

10:30:47.0268 4008	sermouse (8af3d28a879bf75db53a0ee7a4289624) C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys

10:30:47.0268 4008	sermouse - ok

10:30:47.0303 4008	sffdisk (103b79418da647736ee95645f305f68a) C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys

10:30:47.0303 4008	sffdisk - ok

10:30:47.0323 4008	sffp_mmc (8fd08a310645fe872eeec6e08c6bf3ee) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

10:30:47.0323 4008	sffp_mmc - ok

10:30:47.0343 4008	sffp_sd (9cfa05fcfcb7124e69cfc812b72f9614) C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

10:30:47.0343 4008	sffp_sd - ok

10:30:47.0373 4008	sfloppy (46ed8e91793b2e6f848015445a0ac188) C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys

10:30:47.0373 4008	sfloppy - ok

10:30:47.0405 4008	sisagp (d2a595d6eebeeaf4334f8e50efbc9931) C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys

10:30:47.0405 4008	sisagp - ok

10:30:47.0420 4008	SiSRaid2 (cedd6f4e7d84e9f98b34b3fe988373aa) C:\Windows\system32\drivers\sisraid2.sys

10:30:47.0420 4008	SiSRaid2 - ok

10:30:47.0436 4008	SiSRaid4 (df843c528c4f69d12ce41ce462e973a7) C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys

10:30:47.0436 4008	SiSRaid4 - ok

10:30:47.0467 4008	Smb (7b75299a4d201d6a6533603d6914ab04) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys

10:30:47.0467 4008	Smb - ok

10:30:47.0483 4008	spldr (7aebdeef071fe28b0eef2cdd69102bff) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys

10:30:47.0483 4008	spldr - ok

10:30:47.0514 4008	srv (41987f9fc0e61adf54f581e15029ad91) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys

10:30:47.0514 4008	srv - ok

10:30:47.0529 4008	srv2 (ff33aff99564b1aa534f58868cbe41ef) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

10:30:47.0545 4008	srv2 - ok

10:30:47.0561 4008	srvnet (7605c0e1d01a08f3ecd743f38b834a44) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

10:30:47.0561 4008	srvnet - ok

10:30:47.0576 4008	StarOpen - ok

10:30:47.0607 4008	swenum (7ba58ecf0c0a9a69d44b3dca62becf56) C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys

10:30:47.0607 4008	swenum - ok

10:30:47.0639 4008	Symc8xx (192aa3ac01df071b541094f251deed10) C:\Windows\system32\drivers\symc8xx.sys

10:30:47.0639 4008	Symc8xx - ok

10:30:47.0654 4008	Sym_hi (8c8eb8c76736ebaf3b13b633b2e64125) C:\Windows\system32\drivers\sym_hi.sys

10:30:47.0654 4008	Sym_hi - ok

10:30:47.0670 4008	Sym_u3 (8072af52b5fd103bbba387a1e49f62cb) C:\Windows\system32\drivers\sym_u3.sys

10:30:47.0670 4008	Sym_u3 - ok

10:30:47.0717 4008	Tcpip (16731b631f28f63cd9f4cb60940e7ddd) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

10:30:47.0732 4008	Tcpip - ok

10:30:47.0748 4008	Tcpip6 (16731b631f28f63cd9f4cb60940e7ddd) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

10:30:47.0763 4008	Tcpip6 - ok

10:30:47.0779 4008	tcpipreg (3fc13f09af9be487c7b4fac4070a036c) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

10:30:47.0779 4008	tcpipreg - ok

10:30:47.0795 4008	TDPIPE (5dcf5e267be67a1ae926f2df77fbcc56) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys

10:30:47.0795 4008	TDPIPE - ok

10:30:47.0826 4008	TDTCP (389c63e32b3cefed425b61ed92d3f021) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

10:30:47.0826 4008	TDTCP - ok

10:30:47.0857 4008	tdx (76b06eb8a01fc8624d699e7045303e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

10:30:47.0873 4008	tdx - ok

10:30:47.0888 4008	TermDD (3cad38910468eab9a6479e2f01db43c7) C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys

10:30:47.0888 4008	TermDD - ok

10:30:47.0904 4008	tssecsrv (dcf0f056a2e4f52287264f5ab29cf206) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

10:30:47.0904 4008	tssecsrv - ok

10:30:47.0919 4008	tunmp (caecc0120ac49e3d2f758b9169872d38) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunmp.sys

10:30:47.0919 4008	tunmp - ok

10:30:47.0951 4008	tunnel (300db877ac094feab0be7688c3454a9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

10:30:47.0951 4008	tunnel - ok

10:30:47.0982 4008	uagp35 (c3ade15414120033a36c0f293d4a4121) C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys

10:30:47.0982 4008	uagp35 - ok

10:30:48.0013 4008	udfs (d9728af68c4c7693cb100b8441cbdec6) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

10:30:48.0013 4008	udfs - ok

10:30:48.0044 4008	uliagpkx (75e6890ebfce0841d3291b02e7a8bdb0) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

10:30:48.0044 4008	uliagpkx - ok

10:30:48.0060 4008	uliahci (3cd4ea35a6221b85dcc25daa46313f8d) C:\Windows\system32\drivers\uliahci.sys

10:30:48.0060 4008	uliahci - ok

10:30:48.0075 4008	UlSata (8514d0e5cd0534467c5fc61be94a569f) C:\Windows\system32\drivers\ulsata.sys

10:30:48.0075 4008	UlSata - ok

10:30:48.0080 4008	ulsata2 (38c3c6e62b157a6bc46594fada45c62b) C:\Windows\system32\drivers\ulsata2.sys

10:30:48.0080 4008	ulsata2 - ok

10:30:48.0105 4008	umbus (32cff9f809ae9aed85464492bf3e32d2) C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys

10:30:48.0105 4008	umbus - ok

10:30:48.0135 4008	usbccgp (caf811ae4c147ffcd5b51750c7f09142) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

10:30:48.0135 4008	usbccgp - ok

10:30:48.0165 4008	usbcir (e9476e6c486e76bc4898074768fb7131) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

10:30:48.0170 4008	usbcir - ok

10:30:48.0200 4008	usbehci (79e96c23a97ce7b8f14d310da2db0c9b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

10:30:48.0200 4008	usbehci - ok

10:30:48.0225 4008	usbhub (4673bbcb006af60e7abddbe7a130ba42) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

10:30:48.0225 4008	usbhub - ok

10:30:48.0250 4008	usbohci (38dbc7dd6cc5a72011f187425384388b) C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

10:30:48.0250 4008	usbohci - ok

10:30:48.0265 4008	usbprint (b51e52acf758be00ef3a58ea452fe360) C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys

10:30:48.0270 4008	usbprint - ok

10:30:48.0285 4008	USBSTOR (be3da31c191bc222d9ad503c5224f2ad) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

10:30:48.0285 4008	USBSTOR - ok

10:30:48.0310 4008	usbuhci (814d653efc4d48be3b04a307eceff56f) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

10:30:48.0315 4008	usbuhci - ok

10:30:48.0340 4008	vga (7d92be0028ecdedec74617009084b5ef) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

10:30:48.0340 4008	vga - ok

10:30:48.0375 4008	VgaSave (2e93ac0a1d8c79d019db6c51f036636c) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys

10:30:48.0400 4008	VgaSave - ok

10:30:48.0500 4008	viaagp (045d9961e591cf0674a920b6ba3ba5cb) C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys

10:30:48.0500 4008	viaagp - ok

10:30:48.0520 4008	ViaC7 (56a4de5f02f2e88182b0981119b4dd98) C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys

10:30:48.0520 4008	ViaC7 - ok

10:30:48.0530 4008	viaide (fd2e3175fcada350c7ab4521dca187ec) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys

10:30:48.0546 4008	viaide - ok

10:30:48.0562 4008	volmgr (69503668ac66c77c6cd7af86fbdf8c43) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys

10:30:48.0562 4008	volmgr - ok

10:30:48.0593 4008	volmgrx (23e41b834759917bfd6b9a0d625d0c28) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys

10:30:48.0593 4008	volmgrx - ok

10:30:48.0624 4008	volsnap (147281c01fcb1df9252de2a10d5e7093) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

10:30:48.0624 4008	volsnap - ok

10:30:48.0640 4008	vsmraid (d984439746d42b30fc65a4c3546c6829) C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys

10:30:48.0655 4008	vsmraid - ok

10:30:48.0671 4008	wacmoumonitor (c3b03ed7b06657a3355f620bc02acfb6) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacmoumonitor.sys

10:30:48.0671 4008	wacmoumonitor - ok

10:30:48.0686 4008	wacommousefilter (427a8bc96f16c40df81c2d2f4edd32dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacommousefilter.sys

10:30:48.0686 4008	wacommousefilter - ok

10:30:48.0718 4008	WacomPen (48dfee8f1af7c8235d4e626f0c4fe031) C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys

10:30:48.0718 4008	WacomPen - ok

10:30:48.0733 4008	wacomvhid (846b58ea44bf8c92e4b59f4e2252c4c0) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacomvhid.sys

10:30:48.0733 4008	wacomvhid - ok

10:30:48.0764 4008	Wanarp (55201897378cca7af8b5efd874374a26) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

10:30:48.0764 4008	Wanarp - ok

10:30:48.0764 4008	Wanarpv6 (55201897378cca7af8b5efd874374a26) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

10:30:48.0764 4008	Wanarpv6 - ok

10:30:48.0796 4008	Wd (afc5ad65b991c1e205cf25cfdbf7a6f4) C:\Windows\system32\drivers\wd.sys

10:30:48.0796 4008	Wd - ok

10:30:48.0842 4008	Wdf01000 (b6f0a7ad6d4bd325fbcd8bac96cd8d96) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

10:30:48.0858 4008	Wdf01000 - ok

10:30:48.0889 4008	WmiAcpi (701a9f884a294327e9141d73746ee279) C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

10:30:48.0889 4008	WmiAcpi - ok

10:30:48.0936 4008	WpdUsb (de9d36f91a4df3d911626643debf11ea) C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys

10:30:48.0936 4008	WpdUsb - ok

10:30:48.0957 4008	ws2ifsl (e3a3cb253c0ec2494d4a61f5e43a389c) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

10:30:48.0957 4008	ws2ifsl - ok

10:30:48.0972 4008	WSDPrintDevice (4422ac5ed8d4c2f0db63e71d4c069dd7) C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys

10:30:48.0972 4008	WSDPrintDevice - ok

10:30:49.0012 4008	WUDFRd (ac13cb789d93412106b0fb6c7eb2bcb6) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

10:30:49.0012 4008	WUDFRd - ok

10:30:49.0027 4008	MBR (0x1B8) (5c616939100b85e558da92b899a0fc36) \Device\Harddisk0\DR0

10:30:49.0032 4008	\Device\Harddisk0\DR0 - ok

10:30:49.0037 4008	Boot (0x1200) (aff4bf814b6cff13e7941f90e91ee514) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0

10:30:49.0037 4008	\Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok

10:30:49.0052 4008	Boot (0x1200) (367d26ac78811a98984b0e36b901a56d) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

10:30:49.0052 4008	\Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

10:30:49.0052 4008	============================================================

10:30:49.0052 4008	Scan finished

10:30:49.0052 4008	============================================================

10:30:49.0057 3652	Detected object count: 0

10:30:49.0057 3652	Actual detected object count: 0

10:30:53.0124 3992	Deinitialize success

(Spandau) #4

Tak myślałem, dlatego wypunktowałem ten wpis

Raporty czyste Odinstaluj Combofixa w prawidłowy sposób

Start - w pole Wyszukaj programy i pliki wpisz lub skopiuj

"D:\ComboFix.exe" /uninstall i Enter

Wykonaj pełny skan Malwarebytes http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html Jak program coś wykryje pokaż raport na forum

Użyj Security Check [http://www.fixitpc.pl/topic/61-diagnost#entry9515](http://www.fixitpc.pl/topic/61-diagnostyka-ogolne-raporty-systemowe/page p 9515#entry9515) Uaktualnij to co wskaże program