Możliwy błąd w logach


(Haszkodseba) #1

Witam.

Przez ostatnie miesiące mam błąd "generic host win32"

Próbowałem wszystkich sposobów na pozbycie się go, lecz nic nie pomogło.

Zostały logi, lecz za bardzo się na tym nie znam.

Oto one:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:59:06, on 2011-06-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Documents and Settings\qqq\Moje dokumenty\Pobieranie\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: SHOUTcast Toolbar Search Class - {14f0d511-36a2-41ca-ae01-ba4f87282c97} - C:\Program Files\SHOUTcast Radio Toolbar\shoutcasttb.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: Winamp Toolbar Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

O2 - BHO: SHOUTcast Loader - {ccec60fc-2608-4e58-9659-3ffc159e8ea9} - C:\Program Files\SHOUTcast Radio Toolbar\shoutcasttb.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Burn4Free DB Toolbar\tbcore3.dll (file missing)

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Burn4Free DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\Burn4Free DB Toolbar\tbcore3.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: SHOUTcast Radio Toolbar - {0457331d-8ca6-4f97-9c26-6a9ef2b2dba8} - C:\Program Files\SHOUTcast Radio Toolbar\shoutcasttb.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [EPSON Stylus D92 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBZE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S3A.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [windows] C:\windows\win.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &SHOUTcast Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\SHOUTcast Radio Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C938A6E9-E770-40B1-B792-6F231637C36D}: NameServer = 87.204.204.204,62.233.233.233

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Microsoft Antimalware Service (MsMpSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe (file missing)

O23 - Service: TrackMania Original Drivers Auto Removal (pr2ajcyb) (pr2ajcyb) - NADEO - C:\WINDOWS\system32\pr2ajcyb.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 6452 bytes

Z góry dziękuje


(sdar) #2

StarostaTM , Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny. Opisz też dokładniej na czym polega problem zamiast ogólnikowo prosić jedynie o sprawdzenie logów.

Użyj opcji zmien.gif

Pomocne może być zapoznanie się z TYMI informacjami.


(Spandau) #3

Po pierwsze masz infekcje

Po drugie podajesz bezużytecznego loga z HJT, którego dzisiaj się już nie używa, chyba że chcesz się pobawić w optymalizacje autostartu a nie usuwanie infekcji. Obowiązkowo logi OTL instrukcja otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html Logi wklej na http://www.wklej.org a w poście podaj linka do wklejki

Po trzecie totalnie nieaktualny system jakbyś sam się prosił o kłopoty ale tym zajmiemy się na końcu


(Haszkodseba) #4

Proszę bardzo :

http://wklej.org/id/548391/


(Spandau) #5

W związku z tym wpisem świadczącym o infekcji Jeffo

Zobacz ten temat usuwanie-znanych-wirusow-sality-itp-t370365.html#p2404800 Zastosuj szczepionkę http://www.sophos.com/support/disinfection/jeefoa.html następnie pełny skan Drwebem Leczysz wszystko co znajdzie Czego nie będzie można wyleczyć usuwasz Skanujesz tyle razy aż skaner nic nie znajdzie

Po tym podaj nowe logi OTL na forum OTL tworzy dwa logi OTL.txt oraz Extras.txt Aby powstał ten drugi opcja Rejestr - skan dodatkowy musi być ustawiona na Użyj filtrowania