Możliwy trojan?


(Misiek15490) #1

Wyskakuja okna podczas surfownia po necie i komp wolno chodzi

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222


(adam9870) #2

Pobierz i odpal LSP-Fix zaznacz " I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz bibliotekę webhdll.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś ją do okienka Remover i kliknij Finish i restart.

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę Client IP-IPX.

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuń:

Pliki i foldery usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Poczytaj o usuwaniu plików i folderów z pytajnikiem - Usuwanie PurityScan.

Proponuję usunąć Megaupload Toolbar ponieważ jest to Toolbar wątpliwej reputacji. Bowiem zbiera dane o użytkowniki i gdzieś je wysyła, nie wiadomo gdzie.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis plus z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.


(Misiek15490) #3

oto logi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:32, on 07-04-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Common Files{D425D7A2-06D6-1045-0610-030324030030}\Update.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\ASKS~1\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\W?nSxS\r?ndll.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {17EDFE40-62FA-6D27-A348-6EE33FE7AA98} - C:\WINDOWS\System32\tzutt.dll (file missing)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [way five size send] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\bits safe way five\BROWSE REF.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\RunOnce: [megauploadtoolbar] C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp\tbuninstall.exe -df "C:\Program Files\MegauploadToolbar\"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Jugsamok] C:\DOCUME~1\Marcin\DANEAP~1\Upball\webmess.exe

O4 - HKCU..\Run: [Crca] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\ASKS~1\taskmgr.exe" -vt yazb

O4 - HKCU..\Run: [Wzpetvue] C:\WINDOWS\W?nSxS\r?ndll.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

i drugi

07-01-03 23:19 348634 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\Yazzle1122OinAdmin.exe.vir

07-01-12 22:00 18031 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Outerinfo\Terms.rtf.vir

07-03-06 17:59 34494 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Outerinfo\outerinfo.ico.vir

07-03-19 20:31 228864 --a------ C:\Qoobox\purity\C\WINDOWS\WNSXS~1\r?ndll.exe

07-03-19 20:31 289748 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Outerinfo\OiUninstaller.exe.vir

07-04-29 10:04 189916 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Ipwindows\UnInstall.exe.vir

07-04-29 10:04 5120 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Ipwindows\ipwins.dll.vir

07-04-29 10:14 101888 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\{3425D~1\Bar888.dll.vir

07-04-29 10:17 209880 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\Yazzle1122OinUninstaller.exe.vir

07-04-30 09:38 180690 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\unsvchosts.exe.vir

07-04-30 09:38 190422 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\{3425D~1\UnInstall.exe.vir

07-04-30 09:38 32768 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\{D425D~1\Update.exe.vir

07-04-30 09:38 49911 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\Common Files\{3425D~1\Bar888.dll.lzma.vir

07-04-30 16:33 2858 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\Registry_backups\services_Client IP-IPX.reg.cf

07-04-30 16:33 854 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\Registry_backups\LEGACY_CLIENT_IP-IPX.reg.cfZmienna PATH folderu

Numer seryjny woluminu: 71F5E346 D425:D7A2

C:\QOOBOX

+---purity

| \---C

| +---Program Files

| | \---Common Files

| | \---ASKS~1

| \---WINDOWS

| \---WNSXS~1

| r?ndll.exe

|          

\---Quarantine

  +---C

  | +---Program Files

  | | +---Common Files

  | | | | Yazzle1122OinAdmin.exe.vir

  | | | | Yazzle1122OinUninstaller.exe.vir

  | | | |  

  | | | +---{3425D~1

  | | | | Bar888.dll.lzma.vir

  | | | | Bar888.dll.vir

  | | | | UnInstall.exe.vir

  | | | |    

  | | | \---{D425D~1

  | | | Update.exe.vir

  | | |      

  | | +---Ipwindows

  | | | ipwins.dll.vir

  | | | UnInstall.exe.vir

  | | |    

  | | \---Outerinfo

  | | OiUninstaller.exe.vir

  | | outerinfo.ico.vir

  | | Terms.rtf.vir

  | |      

  | \---WINDOWS

  | \---system32

  | unsvchosts.exe.vir

  |        

  \---Registry_backups

      LEGACY_CLIENT_IP-IPX.reg.cf

      services_Client IP-IPX.reg.cf

(Joan Sunshine) #4

Użyj narzędzia WWDC (pozwoli Ci to zamknąć robaczywe porty), zmień znaczki z Disable na Enable (wszystkie mają być zielone lub żółte) i zresetuj sysa.

usun wpisy w hijacku, to co na czerwono w trybie awaryjnym ręcznie z dysku

usun foldery z dysku

Zastosuj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone

nowe logi hijack+silentrunners