MSH #3 log girlfriend


(Authilius) #1


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Kuz5) #3

Usun jeszcze to:

Kosmetyka:

Ciachnij:

Jeżeli nie chcsz by tego typu wpis sie pojawiał to:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL


(Gutek) #4

a to jedna lokalizacja :smiley: Jak w dodaj\usuń odinstaluje wpisów nie będzie :wink:

Kosmetykę chciałem potem poniewaz to najmniej ważne, ale dorzucę:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.