MSN lub Windows Messenger w systemie Windows XP Pro


(Pensioner) #1

Czy jest różnica (jeżeli jest to jaka) pomiędzy pojęciem MSN, a Windows Messenger ?

Czy ww. programy są potrzebne do pracy Internet Eksplorera 6 i 7 ?

Czy odinstalowanie MSN (lub Windows Messenger) wpłynie na pracę systemu Windows XP Pro. ?


(Bunio) #2

MSN Messenger to oddzielny składnik Windows.

Windows Messenger to składnik systemu.

Jest potrzebny, lecz nie wiem jaka wersja.

Na pewno nie jest to IE7, nawet Live Messenger jej nie potrzebuje.

Nie pownno to wpłynąć na pracę systemu.


(Crack32) #3

Odinstalowanie programu Windows Messenger może spowolnić pracę Outlooka i Pakietu Office, ale po drobnej modyfikacji rejestru problem znika.