Msys.exe - duże zużycie procesora


(Paczek127) #1

Witam, menedżer zadań pokazuje, że plik msys.exe zużywa 70% procesora. Do tego przeglądarka Opera zaczęła zużywać bardzo dużo ramu (w tym momencie jest to około 600 MB przy otwartych 7 kartach, wcześniej było w porządku, problem z Operą i z tym msys.exe pokrywają się)

 

Bardzo proszę o pomoc

 

 

 

http://www.wklej.org/id/1432244/ - OTL

 

http://wklej.org/id/1432247/ - Extras

 

http://wklej.org/id/1432248/ - FRST

 

http://wklej.org/id/1432250/ - Addition


(Acorus) #2

Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.


(Paczek127) #3

nowe logi:

 

http://www.wklej.org/id/1432280/ - FRST

 

http://www.wklej.org/id/1432281/Addition

 

 

niestety msys.exe nadal się pojawia w menedżerze zadań


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {D018992C-56E5-4B9E-9214-2BEE09546B36} - System32\Tasks\WinSTAT = C:\ProgramData\WinSTAT\WinSTAT.exe
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinSTAT.exe (Microsoft® Corporation)
Startup: C:\Users\Jaro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinSTAT.exe (Microsoft® Corporation)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
BHO: TrustMediaViewerV1alpha6359 - {889a0f69-4cb9-4210-b0e5-789f4f2af7b7} - C:\Program Files (x86)\TrustMediaViewerV1\TrustMediaViewerV1alpha6359\ie\TrustMediaViewerV1alpha6359x64.dll ()
BHO-x32: Media Buzz - {12ca3939-08d2-4a4a-8a03-b41ed968eb0d} - C:\Program Files (x86)\MediaBuzzV1\MediaBuzzV1mode3344\ie\MediaBuzzV1mode3344.dll No File
BHO-x32: Trust Media Viewer - {889a0f69-4cb9-4210-b0e5-789f4f2af7b7} - C:\Program Files (x86)\TrustMediaViewerV1\TrustMediaViewerV1alpha6359\ie\TrustMediaViewerV1alpha6359.dll ()
BHO-x32: Rich Media View - {f1b43e92-3c64-44ae-9d27-dc693b26b819} - C:\Program Files (x86)\RichMediaViewV1\RichMediaViewV1release289\ie\RichMediaViewV1release289.dll No File
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@MediaBuzzV1mode3344.net] - C:\Program Files (x86)\MediaBuzzV1\MediaBuzzV1mode3344\ff
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@RichMediaViewV1release289.net] - C:\Program Files (x86)\RichMediaViewV1\RichMediaViewV1release289\ff
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@TrustMediaViewerV1alpha6359.net] - C:\Program Files (x86)\TrustMediaViewerV1\TrustMediaViewerV1alpha6359\ff
FF Extension: Trust Media Viewer - C:\Program Files (x86)\TrustMediaViewerV1\TrustMediaViewerV1alpha6359\ff [2014-06-28]
CHR Extension: (Rich Media View) - C:\Users\Jaro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\accpjjgcfgnjjhibddmehhgciinmhfkl [2014-05-13]
CHR Extension: (Media Buzz) - C:\Users\Jaro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iebkideapflccachklgbeinjhfeigamo [2014-04-25]
CHR Extension: (Trust Media Viewer) - C:\Users\Jaro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\imidamkgkjkcgdldelbmpmkidpdjmbnf [2014-06-28]
CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Jaro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ogfjmhfnldnajmfaofeiaepghjenbgjo [2014-06-12]
CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Jaro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma [2014-06-12]
2014-08-04 13:34 - 2014-08-04 13:36 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-07-31 15:11 - 2014-07-31 15:11 - 00775112 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Users\Jaro\Downloads\yet_another_cleaner_reh.exe
2014-07-08 00:11 - 2014-07-08 01:47 - 00000000 ____ D () C:\Users\Jaro\AppData\Roaming\tor
2014-07-08 00:10 - 2014-07-08 00:11 - 00003074 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\WinSTAT
2014-07-30 09:48 - 2014-03-15 16:35 - 00000000 ____ D () C:\Users\Jaro\AppData\Local\Packages
C:\ProgramData\WinSTAT\WinSTAT.exe
C:\Users\Jaro\AppData\Local\Temp\*.exe
C:\Users\Jaro\AppData\Local\Temp\*.dll

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Paczek127) #5

problem rozwiązany, wielkie dzięki :slight_smile:


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST


(Paczek127) #7

nie mogę skasować w całości folderu C:\FRST, mam napisane:

 

 

“Nazwy plików źródłowych są dłuższe od obsługiwanych przez system plików. Spróbuj przenieść pliki do lokalizacji o krótszej nazwie ścieżki lub zmienić nazwy na krótsze przed próbą wykonania tej operacji.”

 

Próbowałem zmienić nazwy tych plików, które zostały, ale nie mam dostępnej takiej opcji, a przenieść również nie mogę, co najwyżej utworzyć skrót, np. na pulpicie. Są to pliki z rozszerzeniem DAT, znajdują się w

 

C:\FRST\Quarantine\C\Users\Jaro\AppData\Local\Packages\AD2F1837.HPPrinterControl_v10z8vjag6ke6\Settings\settings.dat.LOG2\winstore_cw5n1h2txyewy\LocalState\Cache\0


(Acorus) #8

Otwórz Notatnik i wklej:

Unlock: C:\FRST
DeleteQuarantine:
CMD: rd /s /q C:\FRST

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Paczek127) #9

Wszystko już działa jak należy, bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam :slight_smile: