Mulenie się komputera(Restarty kompa,zacinanie się)


(Nike062) #1

Witam

Ostatnio komputer mi często muli proszę o sprawdzenie loga..Przykładem tego są wolno wczytujące sie strony czy powolnie działające gry.Czasami mam tak że pisanie w Wordzie zacina mi się.I ostatnią męczą mnie resety komputera.Z góry dziękuje za pomoc;)

Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:17:17, on 2007-10-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

C:\Program Files\DAEMON Tool\daemon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.BIN

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {733E9132-53CA-4C97-9AC9-145C4502FA20} - C:\WINDOWS\system32\iifggec.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {9a4316f7-12e3-4513-964f-b061975bb9ca} - C:\WINDOWS\system32\fde006.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {9B8E319D-18CB-472C-AC7F-2C8B676D8303} - C:\WINDOWS\System32\yabcc.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {C1ADC5ED-FB26-4770-AFE5-BD3A7EB5C148} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OODefragTray] C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\Eset\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\RunServices: [System File] C:\WINDOWS\System32\inetsrv\system.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [System Startup] C:\WINDOWS\system32\inetsrv\sys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tool\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\system32\tustqnk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: fde006 - fde006.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: iifggec - C:\WINDOWS\

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 5492 bytes

Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"DAEMON Tools" = ""C:\Program Files\DAEMON Tool\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"SpybotSD TeaTimer" = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" ["Safer Networking Limited"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"GrooveMonitor" = ""C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"" [MS]

"OODefragTray" = "C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe" ["O&O Software GmbH"]

"egui" = ""C:\Program Files\Eset\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}\(Default) = "Internet Explorer"

                    \StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

{733E9132-53CA-4C97-9AC9-145C4502FA20}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\iifggec.dll" [file not found]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{9a4316f7-12e3-4513-964f-b061975bb9ca}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\fde006.dll" [file not found]

{9B8E319D-18CB-472C-AC7F-2C8B676D8303}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\yabcc.dll" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" [file not found]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

 -> {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [file not found]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}" = "Groove GFS Browser Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}" = "Groove GFS Explorer Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Folder Synchronization"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{A449600E-1DC6-4232-B948-9BD794D62056}" = "Groove GFS Stub Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}" = "Groove GFS Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{387E725D-DC16-4D76-B310-2C93ED4752A0}" = "Groove XML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove XML Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{16F3DD56-1AF5-4347-846D-7C10C4192619}" = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{AB5C5600-7E6E-4B06-9197-9ECEF74D31CC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{2916C86E-86A6-43FE-8112-43ABE6BF8DCC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{99FD978C-D287-4F50-827F-B2C658EDA8E7}" = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{920E6DB1-9907-4370-B3A0-BAFC03D81399}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{5858A72C-C2B4-4dd7-B2BF-B76DB1BD9F6C}" = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONFILTER.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\msohevi.dll" [MS]

"{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{47190BD5-7500-485A-95F1-7BC95AA51A6F}" = "AZR Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AZRCtxMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AZR\AZRSHL.dll" ["DataNumen, Inc."]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{733E9132-53CA-4C97-9AC9-145C4502FA20}" = "*g" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\iifggec.dll" [file not found]

<> "{C3352FCD-CFE5-4F35-831A-19C68DDB7CF4}" = "*_" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\ssqrqoo.dll" [file not found]

<> "{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "c:\windows\system32\tustqnk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1.0\adialhk.dll" [file not found]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"OODBS" ["O&O Software GmbH"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> fde006\DLLName = "fde006.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office InfoPath XML Mime Filter"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [file not found]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"DisallowRun" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|Ctrl+Alt+Del Options|

Remove Task Manager}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\MD\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "MD" & "All Users" startup folders:

----------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\MD\Menu Start\Programy\Autostart

"hamachi" -> shortcut to: "C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe" ["LogMeIn Inc."]

"OpenOffice.org 2.3" -> shortcut to: "C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe" [null data]

"Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE /tsr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}\(Default) = "Groove Folder Synchronization"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Poszukaj"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{2670000A-7350-4F3C-8081-5663EE0C6C49}\

"ButtonText" = "Wyślij do programu OneNote"

"MenuText" = "Wyślij &do programu OneNote"

"CLSIDExtension" = "{48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Send to OneNote from Internet Explorer button"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll" [MS]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"


{DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2}\

"MenuText" = "Spybot - Search & Destroy Configuration"

"CLSIDExtension" = "{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Message Queuing, MSMQ, "C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe" [MS]

Message Queuing Triggers, MSMQTriggers, "C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe" [MS]

O&O Defrag, O&O Defrag, "C:\WINDOWS\system32\oodag.exe" ["O&O Software GmbH"]

Odbiornik RIP, Iprip, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\iprip.dll" [MS]}

PnkBstrA, PnkBstrA, "C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe" [null data]

StarWind AE Service, StarWindServiceAE, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe" ["Rocket Division Software"]

Usługi Simple TCP/IP, SimpTcp, "C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

LPR Port\Driver = "lprmon.dll" [MS]

Microsoft Shared Fax Monitor\Driver = "FXSMON.DLL" [MS]

Send To Microsoft OneNote Monitor\Driver = "msonpmon.dll" [MS]---------- (launch time: 2007-10-30 11:34:43)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 95 seconds, including 24 seconds for message boxes)

(jessica) #2

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Użyj -->SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Ponieważ widać pozostałości po infekcji "VUNDO", więc na wszelki wypadek, daj jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi


(Nike062) #3

SDFix

SDFix: Version 1.112


Run by MD on 2007-10-30 at 12:04


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\DOCUME~1\MD\Pulpit\sdfix\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: 


Name:

Microsoft Agent


ImagePath:

"C:\WINDOWS\System32\dllcache\frehost.exe" 


Microsoft Agent - Deleted
Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\Documents and Settings\MD\Dane aplikacji\tmp5C.tmp.exe - Deleted

C:\Documents and Settings\MD\Dane aplikacji\tmp5D.tmp.exe - Deleted

C:\Documents and Settings\MD\Dane aplikacji\tmp5E.tmp.exe - Deleted

C:\Documents and Settings\MD\Dane aplikacji\tmp5F.tmp.exe - Deleted

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UWA7P_0001_N99M2908NetInstaller.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system\rundll32.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\sys.exe - Deleted
Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"="C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe:*:Enabled:uTorrent"

"C:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe"="C:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe:*:Enabled:Football Manager 2008"

"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"

"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Groove"

"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office OneNote"

"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program g˘wny"

"C:\\Program Files\\Konnekt\\konnekt.exe"="C:\\Program Files\\Konnekt\\konnekt.exe:*:Enabled:Konnekt - Core"

"C:\\Program Files\\EA Sports\\NHL08\\nhl2008.exe"="C:\\Program Files\\EA Sports\\NHL08\\nhl2008.exe:*:Enabled:nhl2008"

"C:\\Program Files\\Valve\\hl.exe"="C:\\Program Files\\Valve\\hl.exe:*:Disabled:Half-Life Launcher"

"C:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"="C:\\Program Files\\eMule\\emule.exe:*:Enabled:eMule"

"C:\\Program Files\\Electronic Arts\\Medal of Honor Airborne\\UnrealEngine3\\Binaries\\MOHA.exe"="C:\\Program Files\\Electronic Arts\\Medal of Honor Airborne\\UnrealEngine3\\Binaries\\MOHA.exe:*:Enabled:Medal of Honor Airborne"

"C:\\Program Files\\The All-Seeing Eye\\eye.exe"="C:\\Program Files\\The All-Seeing Eye\\eye.exe:*:Enabled:Yahoo! All-Seeing Eye"

"C:\\Program Files\\Call of Dut\\CoDMP.exe"="C:\\Program Files\\Call of Dut\\CoDMP.exe:*:Enabled:CoDMP"

"E:\\Program Files\\Call of Duty\\CoDMP.exe"="E:\\Program Files\\Call of Duty\\CoDMP.exe:*:Enabled:CoDMP"

"C:\\Program Files\\Opera\\Opera.exe"="C:\\Program Files\\Opera\\Opera.exe:*:Enabled:Opera Internet Browser"

"C:\\Program Files\\Hamachi\\hamachi.exe"="C:\\Program Files\\Hamachi\\hamachi.exe:*:Enabled:Hamachi Client"

"E:\\Fifa08\\FIFA08.exe"="E:\\Fifa08\\FIFA08.exe:*:Enabled:FIFA08"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"


Remaining Files:

---------------

catchme 0.3.1160 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-10-30 12:10:41

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden files ...


C:\WINDOWS\system32\drivers\Hvso78.sys

C:\WINDOWS\system32\drivers\symavc32.sys


scan completed successfully

hidden files: 2File Backups: - C:\DOCUME~1\MD\Pulpit\sdfix\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


Wed 4 Aug 2004 93,184 A.SH. --- "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

Sat 20 Oct 2007 23 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\bb2_r.dll"

Sun 16 Sep 2007 629,490 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\ccbay.tmp"

Mon 3 Sep 2007 6,488 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\ccbay.bak1"

Sat 22 Sep 2007 540,353 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\ccbay.bak2"

Wed 3 Oct 2007 696,496 ..SH. --- "C:\WINDOWS\system32\ekmrvnwo.tmp"


Finished!

(jessica) #4

Miałeś dać jeszcze log z ComboFix, bo jednak nie wszystkie pliki "VUNDO" zostały usunięte.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\bb2_r.dll

C:\WINDOWS\system32\ccbay.tmp 

C:\WINDOWS\system32\ccbay.bak1

C:\WINDOWS\system32\ccbay.bak2

C:\WINDOWS\system32\ekmrvnwo.tmp

C:\WINDOWS\system32\drivers\symavc32.sys

C:\WINDOWS\system32\drivers\Hvso78.sys

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Daj ten log.

jessi


(Nike062) #5
http://wklej.org/id/6a3e2c42d7

Wyżej log z ComboFix Prosze o sprawdzenie go ;]


(jessica) #6

Okazuje się, że ComboFix nawet nie potrafi dostrzec plików wykrytych przez SDFix.! :frowning:

Wklej do Notatnika :

File::

C:\Documents and Settings\Marcin\Dane aplikacji\svchost.exe

C:\WINDOWS\vchost.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\system.exe

C:\WINDOWS\System32\ownvrmke.dll


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]

"System Startup"=- 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]

"System File"=-

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"System File"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SearchIndexer] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\System File] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\System Startup] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Service Network]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{1e17c940-8491-11dc-a103-00111a6e36af}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{26e6fa7a-7cad-11dc-a0de-00111a6e36af}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{260CF1B7-68B2-0EA9-0103-050506000804}

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Trochę niepokoi mnie ta usługa.

Na starszych systemach to była prawidłowa usługa, ale na WinXP w ogóle nie jest instalowana.

Czy sam ją zainstalowałeś ?

Oczywiście daj log do kontroli.

jessi


(Nike062) #7
R2 SMTPSVC;Simple Mail Transport Protocol (SMTP);C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

Tą usługę nie instalowałem Logi poniżej link:

http://wklej.org/id/e42d79323c

(Gutek) #8

a ja widziałem jest już Ok