Muli mi sie internet zalaczam log


(87karol) #1

Scan saved at 11:18:15, on 2006-07-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy\Free Download Manager\fdm.exe

C:\Programy\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\everest.bin

C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... ch/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [kav] "C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Free Download Manager] C:\Programy\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.c ... 040510.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{54D483C0-7183-41D1-9C84-0F2CE80AA180}: NameServer = 80.244.128.1

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Logfile of HijackThis v1.99.1


(adam9870) #2

Log masz ok.

Możesz przeskanować komputer programem Ewido po update :slight_smile:

Jak nic nie wykryje to nie wina syfu. Więc pogadaj z dostawcą neta.

Możesz zajrzeć: XP - Optymalizacja, odchudzanie dla trochę bardziej zaawansowanych. Lub Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP dla trochę mniej zaawansowanych.