Multi-rename tool in TC


(K Kwiatek) #1

Chciałbym skopiować jeden plik nazwa.jpg sto razy , aby każdy plik miał inny numerek np:

nazwa_001.jpg

nazwa_002.jpg

....

nazwa_100.jpg

Jak to szybko zrobić?

Karol