My log


(Godzooki) #1

Ostatnio moj sprzecior dzisnie sie zachowuje: zamula troche, sam wylacza niektore aplikacje a co najfajniejsze jest po reinstalce systemu...

moze ktos na cos wpadnie, oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:03:53, on 2005-09-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\ABC\abc.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\godzooki\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://users.iptelecom.net.ua/~codecs/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126198266416

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6ED31932-36BB-47B1-90A9-4782BF19F25C}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O18 - Protocol: bt2 - {1730B77B-F429-498F-9B15-4514D83C8294} - C:\PROGRA~1\BT2Net\BT2PLU~1.DLL (file missing)

O18 - Filter: application/x-bt2 - {6E1DDCE8-76BC-4390-9488-806E8FB1AD77} - C:\PROGRA~1\BT2Net\BT2PLU~1.DLL

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: SpywareCleanerService - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Cleaner\SCService.exe (file missing)

(Kuz5) #2

Log masz czysty

Masz jeszcze na kompie Spyware Cleaner? Jeżeli nie to usun resztki:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces SpywareCleanerService nastepnie wpis ciachnij HijackThis


(Qbek50) #3

kosmetycznie możesz usunąć poprzez Fix Checked