Myie2


(pietras) #1

Czy da się tak ustawić MYIE2, żeby nad każdym zdjęciem pojawiało się menu zapisu (tak jak w IE6)?


(Kiepas) #2

raczej nie! !!