Mysearch123 - usunięcie


(Niekrasov) #1

Witam,

bardzo proszę o pomoc w usunięciu mysearch123 z przeglądarki.

 

Logi:

http://www.wklej.org/id/1764876/ (FRST)

http://www.wklej.org/id/1764877/ (Addition)

http://www.wklej.org/id/1764878/ (Shortcut)


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
GroupPolicyScripts: Group Policy detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-2047202718-1634202126-117837303-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: GoodTab Class - {1F91A9A1-01BA-4c81-863D-3BA0751E1419} - C:\Program Files\MiuiTab\SupTab.dll No File
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-07-29 11:12 - 2015-07-29 11:14 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.