Mystart search - problem z usunięciem


(Washouter) #1

Mam problem z usunięciem mystart search. AdwCleaner nie pomógł.

Przeglądarka Chrome. 

 

Logi:

 

FRST: http://wklej.org/id/1648272/

 

Addition: http://wklej.org/id/1648273/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {EB02381F-D652-4B1C-894A-712498C62C51} - \Microsoft\Windows\MUI\LPRemove No Task File ==== ATTENTION
HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
HKU\S-1-5-21-1102110999-2446882300-2739312212-1000\...\Run: [EpicScale] = [X]
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR Extension: (Facebook Color Changer) - C:\Users\Washout\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\paegkacdgdffjjiepbbdcgkfgnjcdonl [2015-02-22]
S3 MSICDSetup; \\F:\CDriver64.sys [X]
S3 NTIOLib_1_0_C; \\F:\NTIOLib_X64.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Washouter) #3

Reset chroma załatwił sprawę. Dzięki za pomoc.


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST