Mystart search


(Karolka18 86) #1

Hej,

ściągnęłam to dziadostwo (my start seach) i chciałabym się tego pozbyć.

 

Tutaj wklejam moje logi:

http://www.wklej.org/id/1560863/

http://www.wklej.org/id/1560865/


(Acorus) #2

Odinstaluj Akamai NetSession Interface,Dolphin Deals,McAfee Security Scan Plus,MyBestOffersToday 008.126.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(Karolka18 86) #3

http://wklej.org/id/1560903/

http://wklej.org/id/1560905/


(Acorus) #4

Miały być nowe logi z FRST.


(Karolka18 86) #5

http://wklej.org/id/1560917/

 

addition się nie pojawił


(Acorus) #6

Bo nie zaznaczyłaś okienka.Otwórz Notatnik i wklej:

HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [472984 2013-12-10] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [UpdateP2GShortCut] = C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [217088 2012-04-18] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [RemoteControl10] = C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [91432 2012-03-28] (CyberLink Corp.)
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-893455466-3015819729-63714935-1002\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = "C:\Users\karolina\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-21-893455466-3015819729-63714935-1002\...\Policies\Explorer: []
Startup: C:\Users\karolina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk
ShortcutTarget: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (Microsoft Corporation)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Plus-HD-8.1 - {11111111-1111-1111-1111-110511111108} - C:\Program Files (x86)\Plus-HD-8.1\Plus-HD-8.1-bho64.dll No File
BHO: Music Toolbar (Dist. by Musiclab, Inc.) - {cfc3366e-c743-48b5-a136-642e86be865e} - C:\PROGRA~2\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx64.dll No File
Toolbar: HKLM - avast! WebRep - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
Toolbar: HKLM - Music Toolbar (Dist. by Musiclab, Inc.) - {cfc3366e-c743-48b5-a136-642e86be865e} - C:\PROGRA~2\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx64.dll No File
CHR HomePage: Default - hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hpts=1418825692from=amtuid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5JACCA24717
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hpts=1418825692from=amtuid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5JACCA24717"
CHR DefaultSearchKeyword: Default - mystartsearch
CHR DefaultSearchURL: Default - http://www.mystartsearch.com/web/?type=dsts=1418825692from=amtuid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5JACCA24717q={searchTerms}
CHR Plugin: (Native Client) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\39.0.2171.71\ppGoogleNaClPluginChrome.dll No File
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (McAfee Security Scanner +) - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\npMcAfeeMss.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_146.dll No File
CHR Plugin: (McAfee SecurityCenter) - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL No File
2014-12-17 16:12 - 2014-12-17 16:35 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Karolka18 86) #7

utworzyłam fixlist.txt i wkeiłam obok FRST w folderze logs i mimo to po naciśnięciu FIX wyskakuje okienko z informacją że pliku nie odnaleziono


(Acorus) #8

Masz umieścić tam gdzie jest FRST czyli C:\Users\karolina\Downloads


(Karolka18 86) #9

http://wklej.org/id/1561039/


(Acorus) #10

Otwórz Notatnik i wklej:

CHR DefaultSearchKeyword: Default - mystartsearch
CHR DefaultSearchURL: Default - http://www.mystartsearch.com/web/?type=dsts=1418825692from=amtuid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5JACCA24717q={searchTerms}

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Reset Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=pl


(Karolka18 86) #11

Bardzo bardzo bardzo dziękuję za pomoc,

Pozdrawiam:)