Nadmiernie obciążony procek


(Akogo) #1

witam

mam problem z obciążeniem procka, wykazuje zbyt wysokie, włączając gg i skype wykazuje 100%, gg mi skacze od bezczynności do 80%, skanowanie avastem nie wykrywa nic, w procesach mam jakiś którego nie znam:

 • Ati2evxx.exe

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 13:35:40, on 2007-06-18

  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

  C:\Program Files\eMule\emule.exe

  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

  C:\DOCUME~1\akogo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.843\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

  O4 - HKLM..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

  O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

  O4 - HKCU..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

  O4 - HKCU..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe


(Gutek) #2

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580