Nagła zmiana wyglądu ikon. Czy przyczyna tego to wir?


(Kurss1005) #1

Nagła zmiana wyglądu ikon. Czy przyczyną tego może być wirus?

KIS 2011 nic nie znalazł.


(ybu) #2

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie =>Właściwości=>Ustawienia i zmodyfikuj głębię kolorów =>zmień z 32 bitów na 16 bitów =>Zastosuj => OK

Zrestartuj komputer. Po ponownym uruchomieniu przywróć 32 bitową wartość.