Nagłe wzrosty pingu oraz rozłączenia z siecią


(Sqveek) #1

Mam nadzieje że pisze w odpowiednim w dziale.

Witam mam otóż problem od dość długiego czasu z moim internetem. Jeżeli przeglądam internet, siedzę na facebooku itp. jest wporządku. Co innego jest gdy chciałbym zagrać sobie np. w League of Legends czy jakieś inne gry. Otóż co jakieś 5-10 min mam takie wzrosty pingu. Normalnie mam po 30 max 50-60 a tu bach 500 nawet dzisiaj doszło do 5000 i musiałem odnawiać połączenie. Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje jest to denerwujące, ponieważ w innych grach rzuca mną po mapie albo nie mam wpływu co się dzieje przez ten czas.

Internet mam u ITVMedia może ktoś kojarzy...


(roobal) #2

Korzystasz z jakiegoś routera? Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń.

ipconfig

route print

ping dobreprogramy.pl

(Sqveek) #3

ipconfig

Konfiguracja IP systemu WindowsKarta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::9478:9846:54a6:313c%12

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta Ethernet Hamachi:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2620:9b::51f:8df4

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::6579:23d2:a518:e532%16

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 5.31.141.244

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.0.0.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 5.0.0.1Karta tunelowa isatap.{6BC7DE46-8F38-4A8F-8E7F-6F4B367566C8}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa isatap.{954A4063-1731-4F91-8237-13059833099B}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:182a:33a2:3f57:fe9b

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::182a:33a2:3f57:fe9b%15

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 13...00 a1 b0 66 5b 82 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 12...00 a1 b0 66 5b 83 ......802.11n Wireless LAN Card

 11...50 e5 49 ea 14 2e ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 16...7a 79 05 1f 8d f4 ......Hamachi Network Interface

 1...........................Software Loopback Interface 1

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 5.31.141.244 9256

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 25

     5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.31.141.244 9256

   5.31.141.244 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

  5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.100 281

  192.168.1.100 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.31.141.244 9256

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.100 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Domyślne

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 15 58 2001::/32 On-link

 15 306 2001:0:5ef5:79fd:182a:33a2:3f57:fe9b/128

                  On-link

 16 276 2620:9b::/96 On-link

 16 276 2620:9b::51f:8df4/128 On-link

 16 276 fe80::/64 On-link

 12 281 fe80::/64 On-link

 15 306 fe80::/64 On-link

 15 306 fe80::182a:33a2:3f57:fe9b/128

                  On-link

 16 276 fe80::6579:23d2:a518:e532/128

                  On-link

 12 281 fe80::9478:9846:54a6:313c/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 15 306 ff00::/8 On-link

 16 276 ff00::/8 On-link

 12 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

===========================================================================

ping dobreporgramy.pl

Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=6ms TTL=123

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=1795ms TTL=123

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=8ms TTL=123

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=6ms TTL=123


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 6 ms, Maksimum = 1795 ms, Czas średni = 453 ms

Moj router to TP Link TL-WR340G 54m Wireless Router


(roobal) #4

Uruchom wiersz poleceń, wykonaj poniższe polecenia,

route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 5.0.0.1

route delete 5.*

wklej jeszcze raz wynik polecenia route print i napisz czy coś się poprawiło.


(Sqveek) #5

Nie wiem czy robie wszystko dobrze ale po wpisaniu komenty "route delete 5.*" wyskakuje mi to:

C:\Windows\system32>route delete 5.*


Obsługuje sieciowe tabele routingu.


ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] [polecenie [cel]

   [MASK maska_sieci] [brama] [METRIC metryka] [IF interfejs]


 -f Usuwa z tabel routingu wszystkie wpisy bram. Jeśli

        użyte w połączeniu z jednym poleceń, czyści tabele

        przed jego wykonaniem.


 -p Jeśli użyte z poleceniem ADD, trasa pozostaje trwała

        przy kolejnych uruchomieniach systemu. Domyślnie trasy

        nie są zachowywane przy ponownym uruchomieniu systemu.

        Ignorowane dla wszystkich pozostałych poleceń, które

        zawsze mają wpływ na odpowiednie trasy trwałe. Opcja

        ta nie jest obsługiwana w systemie Windows 95.


 -4 Wymusza używanie protokołu IPv4.


 -6 Wymusza używanie protokołu IPv6.


 polecenie Jedno z następujących:

         PRINT Drukuje trasę

         ADD Dodaje trasę

         DELETE Usuwa trasę

         CHANGE Modyfikuje istniejącą trasę

 cel Określa hosta docelowego.

 MASK Wskazuje, że następny parametr to wartość maski sieci.

 maska_sieci Określa wartość maski podsieci dla tego wpisu trasy.

        Jeśli maska_sieci nie zostanie podana, to jest stosowana

        domyślna 255.255.255.255.

 brama Określa bramę.

 interfejs Numer interfejsu dla określonej trasy.

 METRIC Określa metrykę, tj. koszt dotarcia do celu.


Wszystkie symboliczne nazwy używane dla miejsca docelowego są wyszukiwane

w pliku bazy danych sieci, NETWORKS. Symboliczne nazwy bram są wyszukiwane

w pliku bazy danych hostów, HOSTS.


Jeśli poleceniem jest PRINT lub DELETE, to cel i bramę można określić za

pomocą symbolu wieloznacznego, (symbolem wieloznacznym jest tu gwiazdka '*'),

można też pominąć argument 'brama'.


Jeśli 'cel' zawiera * lub ?, jest traktowany jako wzorzec i są drukowane

zgodne trasy docelowe. Gwiazdka '*' odpowiada dowolnemu ciągowi znaków,

a '?' - jednemu znakowi. Przykłady: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.


Dopasowanie wzorca jest dozwolone wyłącznie w poleceniu PRINT.

Uwagi diagnostyczne:

  Nieprawidłowy parametr MASK generuje błąd. Gdy np. (DEST & MASK) != DEST.

  Przykład> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1

  Nie można dodać trasy: Podany parametr maski jest nieprawidłowy.

  (Cel i Maska) != Cel.


Przykłady:


  > route PRINT

  > route PRINT -4

  > route PRINT -6

  > route PRINT 157* .... Drukuje tylko zgodne z wzorcem 157*


  > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2

   cel^ ^maska ^brama metryka^ ^

                             Interfejs^

   Jeśli interfejs (IF) nie zostanie określony, to jest podejmowana

   próba znalezienia najlepszego interfejsu dla bramy.

  > route ADD 3ffe::/32 3ffe::1


  > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2


   CHANGE służy do modyfikowania tylko bramy i/lub metryki.


  > route DELETE 157.0.0.0

  > route PRINT

Wycinek z route print :

C:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 13...00 a1 b0 66 5b 82 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 12...00 a1 b0 66 5b 83 ......802.11n Wireless LAN Card

 11...50 e5 49 ea 14 2e ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 16...7a 79 05 1f 8d f4 ......Hamachi Network Interface

 1...........................Software Loopback Interface 1

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 39...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

 40...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #4

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 25

     5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.31.141.244 9256

   5.31.141.244 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

  5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.100 281

  192.168.1.100 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.31.141.244 9256

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.100 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 15 58 2001::/32 On-link

 15 306 2001:0:5ef5:79fb:3c34:3304:3f57:fe9b/128

                  On-link

 16 276 2620:9b::/96 On-link

 16 276 2620:9b::51f:8df4/128 On-link

 16 276 fe80::/64 On-link

 12 281 fe80::/64 On-link

 15 306 fe80::/64 On-link

 15 306 fe80::3c34:3304:3f57:fe9b/128

                  On-link

 16 276 fe80::6579:23d2:a518:e532/128

                  On-link

 12 281 fe80::9478:9846:54a6:313c/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 15 306 ff00::/8 On-link

 16 276 ff00::/8 On-link

 12 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

===========================================================================

Jeżeli zrobiłem wszystko dobrze to jednak nie "skasowały" tych okropnych ścin i podskoków pingu.


(roobal) #6

Dobra zrób tak

route delete 5.0.0.0

route delete 5.31.141.244

route delete 5.255.255.255

i daj jeszcze raz wynik polcenia route print.


(Sqveek) #7

Po wpisywaniu komendy "route delete 5.255.255.255" wyskakuje cos takiego:

C:\Windows\system32>route delete 5.255.255.255

Nie można usunąć trasy: Nie można odnaleźć elementu.

.

route print

C:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 13...00 a1 b0 66 5b 82 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 12...00 a1 b0 66 5b 83 ......802.11n Wireless LAN Card

 11...50 e5 49 ea 14 2e ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 16...7a 79 05 1f 8d f4 ......Hamachi Network Interface

 1...........................Software Loopback Interface 1

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.100 281

  192.168.1.100 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.31.141.244 9256

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.100 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 16 276 2620:9b::/96 On-link

 16 276 2620:9b::51f:8df4/128 On-link

 16 276 fe80::/64 On-link

 12 281 fe80::/64 On-link

 16 276 fe80::6579:23d2:a518:e532/128

                  On-link

 12 281 fe80::9478:9846:54a6:313c/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 16 276 ff00::/8 On-link

 12 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

===========================================================================

(roobal) #8

Usuń jeszcze te trasy

route delete 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 5.31.141.244

route delete 255.255.255.255. mask 255.255.255.255. 5.31.141.244

i wklej jeszcze raz router print.

Tak powinno być, podałem tę trasę tak na wszelki wypadek. Widzę, że nie przyuważułem jeszcze jednej trasy, te trasy tworzy prawdopodobnie program Hamachi, według metryki powinna to być jak mniej atrakcyjna trasa i teoretycznie nie powinna być wykorzystywana, wcześniej miałeś dwie trasy domyślne i ruch sieciowy mógł być rozkładany na te dwie trasy, co mogło powodować straty pakietów, w każdym razie, w przypadku innego użytkownika z podobnym problemem, to stanowiło przyczynę problemu i było jego rozwiązaniem.


(Sqveek) #9
C:\Windows\system32>route delete 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 5.31.141.244

Nie można usunąć trasy: Nie można odnaleźć elementu.

.


C:\Windows\system32>route delete 255.255.255.255. mask 255.255.255.255. 5.31.141

.244

Nie można usunąć trasy: Parametr jest niepoprawny.

.


C:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 13...00 a1 b0 66 5b 82 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 12...00 a1 b0 66 5b 83 ......802.11n Wireless LAN Card

 11...50 e5 49 ea 14 2e ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 16...7a 79 05 1f 8d f4 ......Hamachi Network Interface

 1...........................Software Loopback Interface 1

 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #4

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 30

     5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.31.141.244 9256

   5.31.141.244 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

  5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.100 286

  192.168.1.100 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 286

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 286

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.31.141.244 9256

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.100 286

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.31.141.244 9256

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 286

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 16 276 2620:9b::/96 On-link

 16 276 2620:9b::51f:8df4/128 On-link

 16 276 fe80::/64 On-link

 12 286 fe80::/64 On-link

 16 276 fe80::6579:23d2:a518:e532/128

                  On-link

 12 286 fe80::9478:9846:54a6:313c/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 16 276 ff00::/8 On-link

 12 286 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

===========================================================================

Po wpisaniu tych komend zauważyłem, że dzieję się trochę gorzej. Nie mam pojęcia, może to też być taka "przejściówka"... nie wiem.

Zauważyłem, że czasami gdy coś zasysam z internetu jakiś plik czy coś przez jakiś czas jest brak tych ścin lecz gdy pobierze mi się całość wszystko zaczyna być od nowa ;/


(roobal) #10

Korzystałeś w międzyczasie z Hamachi? Bo widzę, że trasy wróciły.

Nie zapominaj, że na forum masz obowiązek korzystać z polkich liter, proszę poprawić swój post.


(Sqveek) #11

Tak z hamachi korzystam, najczęściej wieczorami. Czy miało by to jakiś wpływ? Jeszcze wcześniej gdy nie miałem zainstalowanego hamachi też miałem ten sam problem. Już od ponad roku lecz teraz jest to nie do zniesienia :confused:


(roobal) #12

Z tego co widzę, program ten dodaje trasy do tablicy routingu, w tym dodatkową trasę domyślną, masz dwie trasy domyślne, komputer może wysyłać pakiety na obie trasy, rozkładając ruch sieciowy, co może powodować straty pakietów, bo komputer nie zna trasy do sieci 5.0.0.0/8, w innym przypadku inny użytkownik miał podobny problem i usunięcie tej trasy domyślnej rozwiązało problem i było jego przyczyną.

Kontaktowałeś się w ogóle w tej sprawie z dostawcą internetu? Zgłaszałeś problemy z działaniem internetu? Może problem leży po stronie dostawcy, warto to zgłosić. Niestety ja nie mam już więcej pomysłów na rozwiązanie problemu, przeniosę tymczasowo wątek do działu Bezpieczeństwo, niech specjaliści od logów sprawdzą na wszelki wypadek, czy nie masz jakiejś infekcji, która mogłaby powodować problem. Zapoznaj się z poniższymi tematami, żebyś wiedział jakie podać logi i w jaki sposób.

analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html

obowiazkowe-logi-t253052.html

Przeniosłem wątek z działu Sieci komputerowe.


(Sqveek) #13

Ok, dzięki Ci serdeczne za tą pomoc, którą mi udzieliłeś :slight_smile: Zaraz ide czytać ten temat, który mi podesłałeś.