Nagłe zatrzymanie się myszki i klawiatury


(Koko Spoko) #1

Witam

Proszę o sprawdzenie tego loga problem polega na tym iż po pewnym czasie od formata po pewnym czasie pracy na komputerze zawiesza się myszka i klawiatura (laptop) i nic nie można zrobić prócz wyłączenia go z sieci. Na ekranie wszystko działa normlanie film leci, muzyka gra, itp...

LOG:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:29:32, on 2008-07-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hotkey 1.0.4\FuncKey.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\S3trayp.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Steganos Safe 8\SAFE8.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FuncKey] "C:\Program Files\Hotkey 1.0.4\FuncKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [S3Trayp] S3trayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SAFE8] "C:\Program Files\Steganos Safe 8\SAFE8.exe" -boot

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe -NoStart

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX8400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SD8.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [SAFE8] "C:\Program Files\Steganos Safe 8\SAFE8.exe" -firstboot (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [SAFE8] "C:\Program Files\Steganos Safe 8\SAFE8.exe" -firstboot (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SAFE8] "C:\Program Files\Steganos Safe 8\SAFE8.exe" -firstboot (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SAFE8] "C:\Program Files\Steganos Safe 8\SAFE8.exe" -firstboot (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 8335 bytes

(Tofifik12) #2

Też tak mam tylko mi się myszka wiesza :stuck_out_tongue: nie wiem czego tak się robi może myszka umiera już w moim przypadku :lol:


(huber2t) #3

Log wygląda na czysty

Podaj log z Combofix


(Koko Spoko) #4

log z combofix:


(huber2t) #5

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Utrivv) #6

U mnie tak się działo z myszką. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały że to uszkodzony kabel. Kupiłem inną myszkę i problem zniknął.


(Koko Spoko) #7

no tylko jak byś czytał uważnie to przeczytał byś że to laptop nie ma myszki tylko touchpad :wink:


(huber2t) #8

No to nie pisz że zatrzumuje ci się myszka, tylko wskażnk myszki, Spróbuj przeinstalowac sterowniki


(Utrivv) #9

Czytam uważnie i dalej widzę słowo myszka. W którym miejscu piszesz że to touchpad?


(Koko Spoko) #10

pisze w nawiasie że laptop nie ?? to chyba logiczne że touchpad odgrywa role myszki ? klawiaturę też mam kupić nową ??


(Utrivv) #11

W moim laptopie używam myszki - znacznie wygodniejsza niż to coś koło klawiatury.


(Koko Spoko) #12

no wiem że wygodniejsze ale tutaj problem leży w tym że nie działa i to i to nagle staje i koniec nie sama myszka na kablu czy coś :slight_smile:

a tutaj raport z kasperskiego:

-------------------------------------------------------------------------------

 KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

 22 lipiec 2008 13:28:42

 System operacyjny: Microsoft Windows XP Home Edition, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)

 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus22/07/2008

 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus984243

-------------------------------------------------------------------------------


Ustawienia skanowania:

	Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone

	Skanuj archiwa: tak

	Skanuj pocztowe bazy danych: tak


Obszar skanowania - Foldery:

	C:\


Statystyki skanowania:

	Liczba skanowanych obiektów: 69839

	Liczba wykrytych wirusów: 3

	Liczba zainfekowanych obiektów: 5

	Liczba podejrzanych obiektów: 0

	Czas trwania skanowania: 01:26:58


Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Moje dokumenty\Downloads\PaintShopPro1120_CZ_PL\Corel_PaintShopPro_XI __v11.11_Keygen_Crack.rar/Corel_PaintShopPro_XI__ v11.11_Keygen_Crack/Corel_PaintShopPro_XI _v11.11_Keygen+Crack/trungkien.biz/CCProxy.exe	Zainfekowanych: not-a-virus:Server-Proxy.Win32.CCProxy.63	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Moje dokumenty\Downloads\PaintShopPro1120_CZ_PL\Corel_PaintShopPro_XI __v11.11_Keygen_Crack.rar/Corel_PaintShopPro_XI__ v11.11_Keygen_Crack/Corel_PaintShopPro_XI _v11.11_Keygen+Crack/trungkien.biz	Zainfekowanych: not-a-virus:Server-Proxy.Win32.CCProxy.63	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Moje dokumenty\Downloads\PaintShopPro1120_CZ_PL\Corel_PaintShopPro_XI__v11.11_Keygen_Crack.rar	RAR: zainfekowany - 2	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\NTUSER.DAT.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Kamil\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temp\History\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\My Downloads\Nowy folder\AVE Czyykiewicz.mp3	Zainfekowanych: Trojan-Downloader.WMA.Wimad.n	pominięty

C:\My Downloads\Nowy folder (2)\Wicked Remix (trance).wma	Zainfekowanych: Trojan-Downloader.WMA.Wimad.l	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\aswResp.dat	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\Avast4.db	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\AshWebSv.ws	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\aswMaiSv.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\nshield.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\selfdef.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\report\Osłona rezydentna.txt	Object is locked	pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase	Object is locked	pominięty

C:\System Volume Information\_restore{EE671B14-57C1-4374-B7FD-F5E85A4B03C5}\RP168\change.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\OSession.evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_644.dat	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Temp\_avast4_\Webshlock.txt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\wmsetup.log	Object is locked	pominięty


Proces skanowania został zakończony.

(huber2t) #13

Usuń to:

:slight_smile: