Nagrywanie mp3 z teledysku


(Paker) #1

jakim programem to najlepiej zrobic?


(matfeusz) #2

VirtualDub możesz zapisać dźwięk w formacie .wav a następnie prze konwertować na mp3...


(Paker) #3

jak sie tym nagrywa?? :?


(Surmapiotr) #4

było kilkakrotnie na tym forum poszukaj


(Warlus) #5

a nie lepiej użyć programu Video mp3 Extractor?