Napęd DVD, pomocy!

Przyczyną tego stanu rzeczy jest oprogramowanie służące do nagrywania płyt CD/DVD. Aplikacje tego rodzaju instalują często między sprzętem a systemem operacyjnym dodatkowy sterownik napędu, który powoduje występowanie konfliktów i w rezultacie może prowadzić do zniknięcia nagrywarki z okna Mój komputer.

Aby pozbyć się problemów, uruchom Edytor rejestru i wejdź do klucza:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

W nim zlokalizuj klucze UpperFilters oraz LowerFilters i je usuń.

Po restarcie nagrywarka/napęd CD lub DVD powinny być dostępne bez żadnych problemów.

Jeżeli porada huber2t -a nie pomoże, to po prostu odinstaluj nagrywarkę z Menadżera Urządzeń i uruchom ponownie komputer.

Po ponownym uruchomieniu system zainstaluje nagrywarkę ponownie.