Napęd - problem z tacką


(camper) #1

a zamyka się do samego końca ??


(pakierhakierxd) #2

na gwarancji i ty ją rozbierałeś patrz bo mogą unieważnić :slight_smile: