Narracja w OpenOffice


(K@mil) #1

Jak łatwo nagrać narrację w OpenOffice Impress?