Narracja w OpenOffice

Jak łatwo nagrać narrację w OpenOffice Impress?