Nazwa arkusza w komórce excel


(Kur Rk) #1

Mam taki oto problem, w jaki sposób mogę wpisać nazwę arkusza w innym arkuszu. W arkuszu często zmieniam nazwę i chciałem, aby w drugim arkuszu nazwa w komórce zmieniała się automatycznie.


(Mireczek) #2

Jeden arkusz nazwałem sobie Zmieniany_Arkusz , a drugi nazwałem Stały_Arkusz. W Stały_Arkusz odwołuję się do zmienianego w następujący sposób: =Zmieniany_Arkusz!B2. Przy każdej zmianie nazwy arkusza, odwołania same się dopasowują.