Neo sie rozłancza


(żabol) #1

witam mam problem taki że neostrada mi sie sama rozłancza i trzeba ponownie uruchomic komputer żeby się połączc, a oto logo:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:55:24, on 06-11-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\SUPERXP\System32\smss.exe

C:\SUPERXP\system32\winlogon.exe

C:\SUPERXP\system32\services.exe

C:\SUPERXP\system32\lsass.exe

C:\SUPERXP\system32\Ati2evxx.exe

C:\SUPERXP\system32\svchost.exe

C:\SUPERXP\System32\svchost.exe

C:\SUPERXP\system32\Ati2evxx.exe

C:\SUPERXP\Explorer.EXE

C:\SUPERXP\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\SUPERXP\system32\svchost.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\SUPERXP\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\AMD\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = www.xp.net.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\SUPERXP\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\SUPERXP\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\SUPERXP\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.google.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{92A69056-8C2D-4960-B589-AB6D57DB74DE}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\SUPERXP\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\SUPERXP\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\SUPERXP\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\SUPERXP\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

(Bbieniol) #2

Log jest OK :slight_smile:

Nie jest to wina syfu :slight_smile:


(Matiiik) #3

Może nie zupełnie na temat logu tj nie na jego temat. Ale mi się często zdarza, że modem rozłącza się na chwile z siecią ADSL. A więc może to wina TP.