Neostrada, Livebox- Wysoki ping!


(Weceklicki Bartlomiej) #1

Witam, mam ping bagatela 340 jak pokazał mi speedtest.net

Co  robić? Grać się wgl nie da. Proszę o pomoc! Sygnał jest dzielony przez przez kabel i bezprzewodowo na dwa komputery. Jednak to nigdy wcześniej nie było problemem. Używam kabla. Wszystko w tle chyba wyłączone, jak powiecie jak, zrobię SS czy coś by się upewnić. Mam Windows 7.

 

 

[color=#282828][font=helvetica, arial, sans-serif]CMD:[/font][/color]
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\qwerty>tracert dobreprogramy.pl

Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 * * * Upłynął limit czasu żądania.
3 622 ms 647 ms 669 ms kra-ru4.neo.tpnet.pl [213.25.2.88]
4 698 ms 703 ms 709 ms kra-r2.tpnet.pl [212.160.0.185]
5 400 ms 342 ms 376 ms war-ar3.tpnet.pl [195.117.0.210]
6 404 ms 408 ms 461 ms 80.50.129.46
7 647 ms 676 ms 663 ms do-atman-tpnet.xenium.pl [193.111.36.118]
8 697 ms 704 ms 705 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]

Śledzenie zakończone.

C:\Users\qwerty>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : qwerty-Komputer
Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Contr
oller (NDIS 6.20)
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 44-8A-5B-9A-5B-7F
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2473:4b88:f95a:ce49%11(Preferowane)

Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 17 sierpnia 2014 11:17:59
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 22 sierpnia 2014 10:52:26
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 239372891
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1B-30-DD-49-44-8A-5B-9A-5B-7F

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
0.0.0.0
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Karta tunelowa isatap.{499FB54F-8394-4BEA-A31E-BA9EB2199BDA}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:18b6:17e2:acf8:4c8b(Pref
erowane)
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::18b6:17e2:acf8:4c8b%13(Preferowane)

Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

C:\Users\qwerty>route print

Lista interfejsów
11...44 8a 5b 9a 5b 7f ......Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (ND
IS 6.20)
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

Tabela tras IPv4

Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.15 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.15 276
192.168.1.15 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.15 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 276
===========================================================================
Trasy trwałe:
Brak

Tabela tras IPv6

Aktywne trasy:
Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama
13 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
13 58 2001::/32 On-link
13 306 2001:0:9d38:6ab8:18b6:17e2:acf8:4c8b/128
On-link
11 276 fe80::/64 On-link
13 306 fe80::/64 On-link
13 306 fe80::18b6:17e2:acf8:4c8b/128
On-link
11 276 fe80::2473:4b88:f95a:ce49/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
13 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Trasy trwałe:
Brak

C:\Users\qwerty>
C:\Users\qwerty>
C:\Users\qwerty>
C:\Users\qwerty>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : qwerty-Komputer
Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Contr
oller (NDIS 6.20)
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 44-8A-5B-9A-5B-7F
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2473:4b88:f95a:ce49%11(Preferowane)

Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 17 sierpnia 2014 11:17:59
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 22 sierpnia 2014 10:52:26
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 239372891
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1B-30-DD-49-44-8A-5B-9A-5B-7F

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
0.0.0.0
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Karta tunelowa isatap.{499FB54F-8394-4BEA-A31E-BA9EB2199BDA}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:18b6:17e2:acf8:4c8b(Pref
erowane)
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::18b6:17e2:acf8:4c8b%13(Preferowane)

Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

C:\Users\qwerty>route print

Lista interfejsów
11...44 8a 5b 9a 5b 7f ......Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (ND
IS 6.20)
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

Tabela tras IPv4

Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.15 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.15 276
192.168.1.15 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.15 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.15 276
===========================================================================
Trasy trwałe:
Brak

Tabela tras IPv6

Aktywne trasy:
Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama
13 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
13 58 2001::/32 On-link
13 306 2001:0:9d38:6ab8:18b6:17e2:acf8:4c8b/128
On-link
11 276 fe80::/64 On-link
13 306 fe80::/64 On-link
13 306 fe80::18b6:17e2:acf8:4c8b/128
On-link
11 276 fe80::2473:4b88:f95a:ce49/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
13 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Trasy trwałe:
Brak

C:\Users\qwerty>


(MrBeckham666) #2

jakie masz parametry lini w routerze.?

 

sprawdz czy cfospeed coś da z funkcją optymalziacji pingu i MTU.

 

sterowniki do karty sieciowej zainstalowane najnowsze? o ile masz podłączone przez ethernet ale raczej tak.