Neostrada-problem


(Karol54) #1

Witam, mam Neostrade ,modem Sagem Fast... i rozłącza mi sie od czasu do czasu. Scanowałem programem HijackThis i to to następujące logi:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 12:35:09, on 2004-10-05

Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\system32\Dfssvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\mshta.exe

E:\eMule Pawcio\emule.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Komputer\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/softAdmin.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://msaps.dll/search.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: MailTo Class - {FDE3577A-6254-181C-4E11-339E4F746BD3} - C:\WINDOWS\System32\wins32t.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe" /auto

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\explorer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{18DE01AF-BA08-46D1-A4F8-5D8B64C10CC6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{18DE01AF-BA08-46D1-A4F8-5D8B64C10CC6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Jesli ktos wie co jest przyczyna..... prosze o napisanie i z góru dziekuje :slight_smile:


(boczi) #2

Co 24h Ci rozłącza? Jeśli tak, polecam AutoConnect.


(Dragonlnx) #3

Nie widać nic podejrzanego ...

Neostrada czasami rozłancza ... i zmienia adres IP 8)


(Karol54) #4

Nie co 24h sie nie rozłącza,rozłącza sie gdzies 2,3 razy...

A ja nie byłbym taki pewien tego AutoConnecta... , np. gdy mamy włączone Emule i jak sie Net rozłączy to muł tez....


(boczi) #5

No tak?

To normalne?

No to AutoConnect po roałączeniu ewentualnym na nowo łączy i wszystko działa.


(Dave112) #6

A skąd pobrac ten Auto Connect??


(Dragonlnx) #7

Zobacz tutaj :

http://neostrada.info/download/pafiledb ... file&id=26

Więcej na


(Sumowski) #8

http://www.autoconnect.prv.pl 8)