Neostrada przestaje działać po kilku minutach


(Samuel Mazur) #1

Problem na pewno nie leży po stronie TP i łącza, bo na Ubuntu Neo chodzi bez problemów. Problem wygląda mniej więcej tak, że gdy uruchomię Windę i połączę się z internetem działa on jedynie przez kilka minut po czym przestaje funkcjonować. To znaczy nie rozłącza się, połączenie niby jest, ale niemożliwe jest otworzenie żadnej strony itd. Proszę o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1


Scan saved at 20:23:57, on 2007-03-07


Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)


MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:


C:\WINDOWS\System32\smss.exe


C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe


C:\WINDOWS\system32\services.exe


C:\WINDOWS\system32\lsass.exe


C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe


C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe


C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe


C:\WINDOWS\Explorer.EXE


C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe


C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe


C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe


C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe


C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe


C:\WINDOWS\System32\svchost.exe


C:\Programy\WinRAR\WinRAR.exe


C:\DOCUME~1\EEE\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.922\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łšcza


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll


O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll


O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe


O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe


O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot


O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"


O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe


O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programy\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe


O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe


O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000


O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll


O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll


O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL


O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe


O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe


O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

(adam9870) #2

Log czysty.

Ustaw DNS'y:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 400#897400

A jeśli nie pomorze to zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=124215


(system) #3

Może spróbuj najprostszym rozwiązaniem : zainstaluj Autoconnect Do pobrania stąd.

Naprawdę prosty i bardzo ułatwia, życie. No i mniej niż Neo obciąża system.