NERO 6.0.0.15 problem


(Tentomek) #1

a wszystko wygląda tak :

nagrywałem sobie teledyski z prędkością 40 ... było już 98 ,99, 100 %

zapisu i wszystko OK póki pojawił sie napis że nagrywanie nie powiodło

się i kolejny Wykonanie polecenia FIKSACJA nie jest możliwe

nie dawałem żadengo takiego polecenia .... więc o co chodzi ? :?

NERO napisał mi taki LOG ...może w nim jest jakaś odpowiedź ??

Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: -

ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-06-17 15:25:04

Wersja Nero: 6.0.0.15 (Nero Express)

Nagrywarka: Wersja: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.15

Sterownik adaptera: HA 1

Drive buffer : 2048kB

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI

CD-ROM: Wersja: CS05 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.15

Sterownik adaptera: HA 1

=== Scsi-Device-Map ===

DiskPeripheral : Maxtor 2F040J0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B atapi Port 1 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-152C atapi Port 1 ID 1 DMA: Off

=== CDRom-Device-Map ===

HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B E: CDRom0

SAMSUNG CD-ROM SC-152C F: CDRom1

=======================

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

CmdQueuing : 1

CmdNotification: 2

WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte

ShowDrvBufStat : 0

EraseSpeed : 0

BUFE : 0

Physical memory : 511MB (523760kB)

Free physical memory: 201MB (206036kB)

Memory in use : 60 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Static Write Speed Table: 0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

23.12.2004

CD-ROM (ISO)

09:23:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5878

Iso document burn settings


Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : FALSE

Multisession : TRUE

Multisession type: : Start multisession

Burning mode : TAO

Mode : 1

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

09:23:35 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1843

Włączono system ochrony zapisu

09:23:35 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118

Reader running

09:23:35 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127

Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B running

09:23:35 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861

First writeable address = 0 (0x00000000)

09:23:35 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169

Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media

09:23:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230

Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)

Last address to be written: 349442 (77:41.17)

09:23:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235

Write in overburning mode: FALSE

09:23:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878

Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B;

CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.

ATIP Data:

Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)

Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)

09:23:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

Insert the disc to write to.

(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)

09:23:37 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 349443 (349443) = #349443/77:39.18

relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 349441 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B]


09:23:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938

Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B] for write in TAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated

Tracks 1 to 1:

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 715966464, ISRC ""

DAO layout:

===========

__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_

-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41

-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41

0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41

349443 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41

09:23:37 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 965

Removed 2 run-out blocks from end of track 1.

09:23:37 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843

Rozpoczęto buforowanie plików

09:23:37 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843

Zakończono buforowanie plików

09:23:37 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843

Rozpoczęto zapis z prędkością 40x (6 000 KB/s)

09:23:37 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136

Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

09:23:37 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19000

Set BUFE: supported -> ON

09:28:49 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228

all writers idle, stopping conversion

09:28:53 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13975

start Close Session

09:29:08 #21 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203

SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

Sense Code: 0x72

Sense Qual: 0x02

CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A

0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x02

09:29:08 #22 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111

Błąd fiksacji sesji!

09:29:08 #23 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111

Wykonanie polecenia Fiksacja nie jest możliwe!

09:29:08 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13975

start Close Session

09:29:38 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14003

Fixation : Second step for unclosed Sessions

09:30:08 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703

Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK

09:30:08 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843

Zapis z prędkością 40x (6 000 KB/s) nie powiódł się!

Existing drivers:

File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 2001-08-17 22:51:54 (Adapter driver for rec)

Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

dziękuje za wszelkie podpowiedzi :slight_smile:


(Damian) #2

Zobacz tu:

http://forum.dobreprogramy.com/viewtopi ... t=fiksacja


(Tentomek) #3

OK dziękuje :slight_smile:

najbardziej przeraża mnie tylko to :

"... aktualizacja firmware'u napędu (trzeba wpierw pobrać ze strony producenta odpowiednie pliki) "

przeszukuje właśnie stronę http://www.lge.com w poszukiwaniu tych "odpowiednich plików" :expressionless:


(Cancel) #4

http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=537