Nero Vision


(Przystojniak100) #1

Usiłuje zgrac film w programie nero vision 4 ale gdy naciskam ostatni raz dalej czyli kieyd powinno już kodować ścieżki itp następuje błąd w pliku zdarzeń ostatnie linijki wyglądają tak:

[18] NeroVision 18:18:20 #4 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290

[18] NeroVision E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)

[18] NeroVision Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

[18] NeroVision Sense Code: 0x24

[18] NeroVision Sense Qual: 0x00

[18] NeroVision CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

[18] NeroVision Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24

[18] NeroVision Buffer x0b2fb800: Len x1008

[18] NeroVision

[18] NeroVision Existing drivers:

[18] NeroVision File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

[18] NeroVision Registry Keys:

[18] NeroVision HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

Jak ten problem rozwiązać? Z góry dziękuje!!